Stortinget foreslår ny regulering av pensjon under utbetaling

Helt siden pensjonsreformen ble innført i 2011 reguleres alderspensjonen under opptjening årlig med lønnsutviklingen i samfunnet, mens alderspensjonen under utbetaling reguleres årlig i takt med lønnsveksten og deretter fratrukket 0,75 prosent. Denne underreguleringen betyr at pensjonistene får en lavere inntektsvekst enn det lønnsmottakere får i gjennomsnittlig lønnsvekst.

Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget har nå enstemmig foreslått at denne underreguleringen skal avvikles og erstattes med et nytt system der alderspensjoner under utbetaling fra 2022 skal reguleres med gjennomsnitt av pris- og lønnsvekst. Den nye reguleringsmodellen vil sikre at pensjonistene ikke får en lavere inntektsvekst så lenge ikke lønnsmottakerne gjør det.

I tillegg forslås en kompensasjon for differansen mellom lønnsvekst fratrukket 0,75 prosent og gjennomsnittet av lønns- og prisvekst for 2020. Denne etterbetalingen skal trolig tas med i trygdeoppgjøret for 2021, uten at detaljer foreligger her ennå.Kontakt oss om det er noe du lurer på!

Innmeldt er en uavhengig rådgiver og tjenesteleverandør. Vi selger ingen pensjons eller personforsikringsprodukter og gir derfor objektive råd om hvordan din bedrift skal informere om og håndtere pensjon og personforsikringsordningene, eller hvordan du som enkeltperson best kan planlegge og håndtere dine ordninger på en slik måte som passer din livssituasjon og fremtid. Vi ønsker å bistå våre kunder med utfordringene som finnes i dette markedet og være en støtte og partner dersom noe skulle oppstå.

Adresse: Vollsveien 21, 1366 Lysaker

Telefon: 906 33 754

E-post: kontakt@innmeldt.no