Om oss

Innmeldt skal skape trygghet for det «lille» individet mot det «store» systemet.

Menneskene

Vi som jobber i Innmeldt er

Eiolf Stein

Partner

Eiolf Stein har arbeidet sammenhengende i over 30 år med pensjon- og personforsikringer innen privat og offentlig sektor. Han har lang erfaring med håndtering av ulike pensjonsordninger
både fra bedriftens ståsted og fra leverandørenes ståsted. Gjennom sitt arbeid har han jobbet mye med informasjon til ansatte gjennom informasjonsmøter og individuell rådgivning. Han er også ekstern styremedlem i flere pensjonskasser.

Stig Elsfjordstrand

Partner

Stig er ansvarlig for Innmeldt sine ulike teknologi initiativ for å gjøre pensjon og forsikring enkelt og forståelig for våre medlemmer. Stig har om lag 25 års erfaring fra IT bransjen. Gjennom hele karrieren har han arbeidet med leveranser og prosjekter til Offentlig Sektor, Bank/Finans og Forsikring.

Tove Roulund

Rådgiver

Tove Roulund er ganske ny på Innmeldt-laget, men har arbeidet lenge – over 30 år - med pensjon og forsikring. Hun har gjennom disse årene «vært borti det meste» innenfor pensjon og har erfaring fra både trygdekontor og Storebrand Livsforsikring.

 

Her kan nevnes folketrygden offentlige pensjoner, AFP, Sjømannstrygd, AFP, ytelsespensjon innskuddspensjoner m.m. Tove har jobbet mye med rådgivning gjennom kursvirksomhet og støtte til selgere.

Innmeldt hjelper norske foretak med å synliggjøre verdien av pensjons- og personforsikringsordningene. Vi hjelper til med å sette den ansatte først.

Det er mange tusen medlemmer i Innmeldt. Noen gjennom bedriften de er ansatt i, andre har privat medlemskap. Vi bistår deg med objektive råd og riktig informasjon, og skulle noe skje med deg, så er vi klare til å hjelpe deg!

Innmeldt er ett frittstående og objektivt rådgivningsmiljø. Våre råd skal være basert på medlemmets aller beste interesser og vi selger eller formidler derfor ingen forsikringsprodukter.

Jobbmuligheter

Vi er hele tiden på utkikk etter personer eller fagmiljøer med relevant kompetanse og kapasitet for å levere dagens tjenester til innmeldte.

Historikk og ambisjon

Vi har satt oss som mål å endre det norske pensjons- og personforsikringsmarkedet!

Gjennom arbeidsgivere vil vi gi ansatte innsikt og finansiell trygghet rundt pensjons- og personforsikringsordningene! Innmeldt vil hjelpe arbeidsgivere til å vise frem disse godene på en forstålig måte, til det beste for både arbeidsgiver og den ansatte. 

Initiativtakerne til innmeldt.no har til sammen mer enn førti års erfaring med pensjonsordninger for store, veletablerte ansattefellesskap.

 

Vi har sett stadig flere eksempler på hvor komplisert og dyrt det er å være utmeldt av slike store, kollektive pensjonsordninger.

Innmeldt AS ble etablert i 2013 for å organisere og drifte pensjonsfellesskap for enkeltpersoner med individuelle pensjonsrettigheter utgått fra kollektive tjenestepensjonsordninger.

Loven sier at tjenester som inkluderer ” … legge fram, foreslå eller utføre annet forberedende arbeid i forbindelse med inngåelse av forsikringsavtaler …” er konsesjonspliktig.

 

Innmeldt AS søkte og fikk derfor konsesjon som forsikringsformidler selv om vi ikke drive med tradisjonell forsikringsformidling eller forsikringsagentviksomhet.

Kontakt oss i dag!

Innmeldt er en uavhengig rådgiver og tjenesteleverandør. Vi selger ingen pensjons eller personforsikringsprodukter og gir derfor objektive råd om hvordan din bedrift skal informere om og håndtere pensjon og personforsikringsordningene, eller hvordan du som enkeltperson best kan planlegge og håndtere dine ordninger på en slik måte som passer din livssituasjon og fremtid. Vi ønsker å bistå våre kunder med utfordringene som finnes i dette markedet og være en støtte og partner dersom noe skulle oppstå.

Adresse: Vollsveien 21, 1366 Lysaker

Telefon: 906 33 754

E-post: kontakt@innmeldt.no