Hvem er Innmeldt?

Innmeldt skal skape trygghet for det «lille» individet mot det «store» systemet.

Innmeldt er et frittstående og objektivt læringsmiljø. Vår rådgivning skal alltid være basert på medlemmets beste interesser og situasjon. Hos oss kan alle være trygge på at de får individuell og objektiv rådgivning, og derfor verken selger eller formidler vi ingen forsikringsprodukter.

Det er mange tusen mennesker i Innmeldt. Noen gjennom bedriften de er ansatt i, andre gjennom private medlemskap. Vi hjelper norske foretak med å synliggjøre verdien av pensjons- og personforsikringsordningene, med fokus på å sette den ansatte først. På individnivå bistår vi deg med objektive råd og riktig informasjon, og står klare til å hjelpe hvis noe skjer.

Hvem er vi?

Hils på menneskene som jobber i Innmeldt.

erik.JPG

Erik Steenberg

Partner

Erik Steenberg er partner i Innmeldt, og har over 30 års erfaring som pensjonsrådgiver. Han har spesialkompetanse i pensjonsomdannelse, endring av kollektive tjenestepensjonsordninger, samt individuell pensjonsveiledning.

 

Han har jobbet med store norske selskaper, både innen privat og offentlig sektor. Erik er utdannet Diplom markedsøkonom NMH, og har de siste 25 årene vært Partner i Steenberg & Plahte AS og Partner og seniorrådgiver i Gabler AS.

Jørg Cordes

Rådgiver

Jørg er ny på Innmeldt-laget, men har over 15 års praktisk erfaring med uavhengig og objektiv rådgivning for offentlige og private virksomheter og deres ansatte innen pensjon (herunder endring og etablering), nedbemanning og omstilling (virkemidler som etterlønn, gavepensjon m.m.).

 

Jørg har i tillegg erfaring fra kurs- og foredragsvirksomhet. Han er norsk jurist, og har ellers erfaring fra advokatvirksomhet, Helse- og omsorgsdepartementet, NAV, og som fagbokforfatter.

Bilde 3- Jørg.jpg
tove.png

Tove Roulund

Rådgiver

Tove Roulund er ganske ny på Innmeldt-laget, men har arbeidet over 30 år med pensjon og forsikring. Hun har gjennom disse årene «vært borti det meste» innenfor pensjon, og har erfaring fra både trygdekontor og Storebrand Livsforsikring.

 

Her kan nevnes folketrygden offentlige pensjoner, AFP, Sjømannstrygd, AFP, ytelsespensjon innskuddspensjoner m.m. Tove har jobbet mye med rådgivning gjennom kursvirksomhet og støtte til selgere.

Eiolf Stein

Partner

Eiolf Stein har arbeidet sammenhengende i mer enn 30 år med pensjon og personforsikringer, i både privat og offentlig sektor. Han har lang erfaring med håndtering av ulike pensjonsordninger både fra bedriftens og leverandørers ståsted.

 

Gjennom sitt arbeid har han jobbet mye med informasjon til ansatte gjennom informasjonsmøter og individuell rådgivning. I tillegg til å være partner i Innmeldt, er Eiolf også ekstern styremedlem i flere pensjonskasser.

eiolf.png
Ikon 2.png

Jobbmuligheter

Vi er hele tiden på utkikk etter personer eller fagmiljøer med relevant kompetanse og kapasitet for å levere dagens tjenester til innmeldte.

Vår historie & våre ambisjoner

Dette er vår bakgrunn, og veien vi ønsker å gå.

Vi har satt oss som mål å endre det norske pensjons- og personforsikringsmarkedet! Gjennom arbeidsgivere vil vi gi ansatte innsikt og finansiell trygghet rundt pensjons- og personforsikringsordningene! Innmeldt vil hjelpe arbeidsgivere til å vise frem disse godene på en forståelig måte, til det beste for både arbeidsgiver og den ansatte. 

Initiativtakerne til innmeldt.no har til sammen mer enn førti års erfaring med pensjonsordninger for store, veletablerte ansatt-fellesskap. Vi har sett stadig flere eksempler på hvor komplisert og dyrt det er å være "utmeldt" av slike store, kollektive pensjonsordninger.

Innmeldt AS ble i 2013 med mål om å gjøre pensjon enklere for folk. Vi skulle organisere og drifte pensjonsfellesskap for enkeltpersoner med individuelle pensjonsrettigheter utgått fra kollektive tjenestepensjonsordninger.

Loven sier at tjenester som inkluderer ” … legge fram, foreslå eller utføre annet forberedende arbeid i forbindelse med inngåelse av forsikringsavtaler …” er konsesjonspliktig. Innmeldt AS søkte og fikk derfor konsesjon som forsikringsformidler selv om vi ikke driver med tradisjonell forsikringsformidling eller forsikringsagentviksomhet.