top of page
Søk

Slå sammen pensjonskapitalbevisene dine!

Oppdatert: 18. sep. 2018

Har du tidligere vært ansatt hos en arbeidsgiver som har en innskuddspensjonsordning? Da har du fått et pensjonskapitalbevis hvis arbeidsforholdet varte sammenhengende i minst 12 måneder. Pensjonskapitalen er bundet og du kan tidligst begynne å ta ut pensjon fra pensjonskapitalbeviset fra du fyller 62 år. Da er det viktig at det står mest mulig penger på pensjonskontoen.


Hvis du har flere arbeidsforhold bak deg, har du kanskje flere pensjonskapitalbevis – dersom du ikke allerede har samlet dem i en ordning. 


Å samle pensjonskapitalbevisene i en ordning vil gi deg en bedre oversikt, men det er også lønnsomt. Årsaken er at de fleste selskapene har todelte administrasjonskostnader:

  • Avtalekostnad som er en stykkpris du betaler for hvert pensjonskapitalbevis du har.

  • Forvaltningskostnad som er prisen for forvaltning av pensjonskapitalen

Mange pensjonskapitalbevis er små, og da blir avtalekostnaden en desto større del av totalkostnaden. Samler du dine pensjonskapitalbevis, får du bare en eller ingen avtalekostnad. Og, husk at sparing til alderspensjon er langsiktig. Reduserte pensjonskostnader over lang tid vil kunne få stor betydning for din pensjonsutbetaling. Bonusen er at det hele blir lettere å forstå!


Før du slår sammen dine pensjonskapitalbevis bør du vurdere hvor du ønsker å plassere dem. Vi har foretatt en sammenligning av kostnader for pensjonskapitalbevis. KLP er det eneste selskapet som ikke har en avtalekostnad. De har kun en forvaltningskostnad og har i tillegg den billigste forvaltningskostnaden.

Eksemplet viser kostnader for et pensjonskapitalbevis på 50 000 kroner der 50% av kapitalen er plassert i aksjer.

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page