top of page
Søk

Regulering av toleransebeløp for slitertillegg

For deg som får eller kan få det såkalte slitertillegget, men som gjerne vil jobbe litt ved siden av tillegget, kommer en positiv nyhet:


✅Sliterordningens styre har vedtatt å endre toleransebeløpet for slitertillegg fra 15 000 kroner til 28 000 kroner. Endringen vil gjelde fra og med kalenderåret 2023.


✅Toleransebeløpet er den brutto arbeidsinntekt en mottaker av slitertillegg kan motta i løpet av et kalenderår, før retten til slitertillegg faller bort. Denne endringen betyr at mottakere av slitertillegg, fra og med kalenderåret 2023, kan ha en brutto arbeidsinntekt på inntil 28 000 kroner.
Comments


bottom of page