top of page
Søk

Reglene om permitterte i private tjenestepensjonsordninger fortsetter

Finansdepartementet har fastsatt forskrifter som gir arbeidsgivere mulighet til å bestemme at permitterte ansatte skal fortsette som medlemmer i den private tjenestepensjonsordningen. Denne retten gjelder for arbeidsgivere i privat sektor som har ordninger der ansatte i utgangspunktet skal bli meldt ut av pensjonsordningen dersom de blir permitterte som følge av driftsinnskrenkninger mv. Arbeidsgiveren kan i så fall velge om de permitterte ansatte fremdeles skal være omfattet av forsikringsdekningene i pensjonsordningene. Permitterte som ikke får videreført forsikringsdekningene sine, får rett til å tegne en egen individuell forsikring (fortsettelsesforsikring). De ansatte som fortsetter som medlemmer i pensjonsordningen, får fordelen av at det ikke blir skrevet ut pensjonskapitalbevis, og at arbeidsgiveren dermed betaler for administreringen og forvaltningen av de ansattes pensjonsmidler. Forskriftene viderefører fleksibiliteten i håndteringen av permitterte ansatte som til nå har fulgt av de midlertidige reglene som ble innført for å håndtere pandemien og som gikk ut 28. februar 2022. Regjeringen vil om kort tid sende på høring et forslag om å innføre slike lovregler på varig basis.

Se nærmere her.

Comments


bottom of page