Redusert skatt gir deg høyere pensjon!

Har du sett på hvor mye skatten betyr for din fremtidige alderspensjon?

Har du tatt med reduserte arbeidsutgifter i beregningen av din alderspensjon?

Du har kanskje noe å glede deg til – ikke grue deg til!


Mange bekymrer seg over en nedgang i inntekt som alderspensjonist. Leverandører av spareprodukter godt hjulpet av media nører godt opp under denne bekymringen.

Men er alle forhold tatt med? Kanskje ser bildet bedre ut enn det mange vil ha det til. For de fleste vil en vesentlig redusert skatt og bortfall av arbeidsutgifter bety mye. Se på dette eksempelet:


Ole var i full jobb med en årlig inntekt på 600 000 kroner. Han måtte bruke bil og arbeidsveien var lang. Han ønsket å avslutte arbeidsforholdet ved 62 år og bruke tiden sin på andre viktige ting i livet. Han var imidlertid bekymret for økonomien som pensjonist. Innmeldt bisto ham med beregningene.

Pensjon i prosent av dagens lønn utgjorde 60%. Disponibel inntekt etter skatt og reduserte arbeidsutgifter utgjorde imidlertid 80% i forhold til dagens situasjon.

Ole bestemte seg for å slutte.

Har du flere spørsmål rundt dette er vi alltid tilgjengelig for en prat med deg på tlf. 906 33 754.

Hilsen alle oss i Innmeldt

Kontakt oss om det er noe du lurer på!

Innmeldt er en uavhengig rådgiver og tjenesteleverandør. Vi selger ingen pensjons eller personforsikringsprodukter og gir derfor objektive råd om hvordan din bedrift skal informere om og håndtere pensjon og personforsikringsordningene, eller hvordan du som enkeltperson best kan planlegge og håndtere dine ordninger på en slik måte som passer din livssituasjon og fremtid. Vi ønsker å bistå våre kunder med utfordringene som finnes i dette markedet og være en støtte og partner dersom noe skulle oppstå.

Adresse: Vollsveien 21, 1366 Lysaker

Telefon: 906 33 754

E-post: kontakt@innmeldt.no