top of page
Søk

Rapport om arbeid, pensjon og inntekt i den eldre befolkningen

Rapport fra pensjonspolitisk arbeidsgruppe publiseres årlig, og beskriver hovedtrekk ved utviklingen i uttak av pensjon, yrkesaktivitet og inntekt i den eldre befolkningen.


Tema i rapporten er hvordan pensjonsreformen har påvirket sysselsetting og pensjonsuttak i folketrygden, og i privat og offentlig sektor. Årets rapport bekrefter i all hovedsak at de trendene vi har sett over flere år, fortsetter.


Blant annet nevnes følgende trender for 2022:

· at det var over en million personer som mottok alderspensjon fra folketrygden,

· at andelen minstepensjonister er fallende

· at pensjonsreformen også i 2022 har bidratt til å redusere utgiftene til alderspensjon, og at en økning i innsparinger er forventet fremover

· at andelen som mottar uføretrygd fra folketrygden og uførepensjon fra de offentlige tjenestepensjonsordningene i alderen 62- 66 år fortsetter å falle

· at pensjonsreformen har gitt økt yrkesaktivitet, særlig i virksomheter med privat AFP


Les mer her
Comments


bottom of page