top of page
Søk

Permisjon og AFP- ansiennitet (privat sektor)

Oppdatert: 20. aug. 2021

AFP- kvalifiseringskrav

For å kunne kvalifisere til AFP i privat sektor i dag, må du som kjent fylle en rekke AFP- vilkår både ved fylte 62 år og på uttakstidspunktet. Vilkårene som knytter seg til alder 62 år, er de «ikke- reparerbare» eller absolutte vilkår. Fyller du ikke disse absolutte vilkår ved fylte 62 år, så har du mistet din AFP- rett i privat sektor (men ikke nødvendigvis i offentlig sektor) og kan ikke fikse AFP- vilkårene ved å fortsette å jobbe eller å bytte jobb til en annen AFP- bedrift.


Ett av disse absolutte AFP- vilkår knytter seg til opptjening av ansiennitet. For deg som er født i 1955 eller senere, er det i dag et vilkår om at du fra fylte 53 år til fylte 62 år har jobbet minst 7 av de siste 9 årene i en eller flere bedrifter tilsluttet Fellesordningen for AFP, jf. AFP- vedtektene § 3-4. Har du ikke nøyaktig minst 7 år i nevnte tidsintervall, har du mistet din AFP- rett i privat sektor, uavhengig av om du har jobbet i AFP- bedrift(er) hele livet ditt.


Hovedregel

Ansiennitetskravet har vært utfordrende og diskriminerende for ansatte (først og fremst menn) i AFP- bedrifter som etter fylte 53 år som ønsker å ta permisjon grunnet fødsel, adopsjon og øvrige omsorgsoppgaver. Dette fordi ansatte i AFP- bedrifter som ønsker å ta permisjon som hovedregel ikke bygger ansiennitet i denne perioden, jf. AFP-vedtektene 3-4 (2).


Nytt unntak

Derfor er det nå lagt til en ny unntaksbestemmelse i § 3-4 (4), slik at du nå kan opptjene ansiennitet ved permisjon grunnet fødsel eller adopsjon samt omsorgsoppgaver, forutsatt at du ville ha oppfylt de øvrige vilkårene uten permisjonen. Permisjon ved fødsel eller adopsjon og omsorgsoppgaver tolkes i samsvar med likestillings- og diskrimineringsloven.


Virkningstidspunktet og praktisering

Vedtektsendringen har virkning fra 21. mai 2021, og vil gjelde for søknader med uttak 1. juni 2021 eller senere.

Juridisk avdeling hos Fellesordningen for AFP er ikke kjent med at det er noen som har fått avslag grunnet permisjon ved fødsel eller adopsjon (samt omsorgsoppgaver) i ansiennitetsperioden. Dersom det skulle komme på spissen, vil Fellesordningen for AFP eventuelt ta stilling til det da. Utgangspunktet er at det er vedtektene på uttakstidspunktet som gjelder.

Comments


bottom of page