top of page
Søk

Pensjon for beredskaps- og fosterhjem i Oslo kommune?


For deg som er oppdragstaker i beredskapshjem og spesialisert fosterhjem med avtale med Oslo kommune, foreslår Arbeids- og inkluderingsdepartementet at du nå også skal få pensjonsopptjening i Statens pensjonskasse på lik linje med tilsvarende oppdragstakere i staten.

Hittil har du som oppdragstaker med Oslo kommune ikke vært omfattet av verken kommunal eller statlig tjenestepensjonsopptjening. Dette dels fordi du som oppdragstaker ikke kan betraktes som ansatt, dels på grunn av organiseringen av hjemmene etter barnevernsloven.

Dersom høringsforslaget vedtas, er det naturlig at dagens ekstra godtgjørelse på seks prosent av godtgjørelsen som kompensasjon for manglende tjenestepensjonsopptjening, vil bortfalle.


Frist for å sende inn høringssvar er 21. januar 2024.


Les mer her

Commentaires


bottom of page