top of page
Søk

Nytt grunnbeløp i folketrygden

Folketrygdens grunnbeløp blir fra 1. mai 2021 endret til 106 399 kroner. Det er en økning på 4,98 prosent.


Uførepensjonister og opptjening av alderspensjon vil få en regulering på 4,98 prosent, mens alderspensjon under utbetaling vil bli regulert med 4,99 prosent. For første gang vil alderspensjonistene få en regulering som er høyere enn endringen i grunnbeløp.


I tillegg vil enslige minstepensjonister få en ekstra økning fra 1. juli 2021.

Du kan lese mer om dette her

Comments


bottom of page