top of page
Søk

Nytt Grunnbeløp- hva betyr dette for din alderspensjon?


Visste du at hvert år i mai- måned øker din pensjon ut fra et såkalt Grunnbeløp i folketrygden (G), og som litt forenklet sagt tilsvarer lønnsveksten?  I år øker Grunnbeløpet med 5 408 kroner til 124 028 kroner fra 1. mai 2024. Hva betyr dette for din alderspensjon?


Alderspensjon fra folketrygden (NAV)


Alderspensjon under opptjening

Alderspensjon som du har opptjent frem til i dag øker med 4,56% fra 1. mai. Dette tilsvarer økningen av grunnbeløpet.


Eksempel: Hadde du før 1. mai 2024 en årlig alderspensjon under opptjening på 360 000 kroner før skatt, har denne nå økt til 376 416 kroner før skatt årlig fra mai 2024.


I tillegg øker nå den maksimale inntekten for pensjonssparing fra NAV til kr 880 598.


Alderspensjon under utbetaling

Alderspensjon fra folketrygden som du får utbetalt i dag reguleres med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten. Alderspensjoner under utbetaling får derfor nå en økning på 2,76 prosent fra 1. mai. 


Eksempel: Hadde du i april 2024 en månedlig utbetalt alderspensjon på 30 000 kroner før skatt, øker den til 30 828 kroner før skatt fra mai 2024.


Etterbetaling for mai- måned skjer 20. juni.


Alderspensjon fra din arbeidsgiver i privat sektor


Alderspensjon under opptjening

Økningen av grunnbeløpet får også betydning for opptjening av din alderspensjon fra din arbeidsgiver. Sparing opp til 7,1G utgjør nå sparing opp til kr 880 598. Maksimal inntekt for sparing fra din arbeidsgiver er 12G som nå har økt med kr. 64 896 kroner til 1 488 336 kroner. Dette får betydning for hvor mye som innbetales på din innskuddspensjon.


Innskuddspensjon er den vanligste pensjonsordningen for bedrifter, og kjennetegnes ved at det er selve sparebeløpet (innskuddet) som defineres. Arbeidsgiver skal her spare en prosentsats på minst 2 prosent av lønn opp til 12 G (1 488 336 kroner).


Alderspensjon fra din arbeidsgiver i offentlig sektor


Pensjoner innen offentlig tjenestepensjon skal reguleres tilsvarende som alderspensjonen fra NAV. Maksimal inntektsgrense er her 12 G (1 488 336 kroner).


Nærmere om nytt Grunnbeløp og de nye satsene, se her

Comments


bottom of page