top of page
Søk

Nytt Grunnbeløp fra 01.05.2022

Oppdatert: 24. mai 2022

Arbeids- og inkluderingsdepartementet melder i dag om:


At Grunnbeløpet (G) i folketrygden øker fra 106.399 kroner til 111.477 kroner fra 1. mai 2022. Dette betyr at alderspensjon under opptjening, uføretrygd og andre ytelser som blir G- regulert (f.eks. arbeidsavklaringspenger og dagpenger), får en økning på 4,77 prosent fra 1. mai.


Se mer her


Comments


bottom of page