NYTT FRA MARKEDET


Det er mange aktuelle pensjonstemaer i mediebildet om dagen. Det er spesielt 2 saker vi ønsker at du skal være informert om for øyeblikket.


Vårens pensjonsoppgjør i offentlig og privat sektor


Partene i offentlig sektor ble enige om et forslag til endring av den offentlige pensjonsordningen. Her er et kort sammendrag:

  • Den nye offentlige pensjonsordningen vil innføres i 2020 og bare gjelde for deg som er født i 1963 og senere. Du som er født i 1962 og tidligere beholder dagens regler.

  • Offentlig AFP skal kunne tas ut fra 62 år eller senere og utbetales så lenge du lever. Dem vil ikke bli samordnet med øvrig inntekt eller uttak av pensjon fra folketrygden eller andre pensjonsordninger

  • Offentlig pensjon fra stat og kommune blir "innskuddsbasert" med pensjonsopptjening hvert år i prosent av lønn helt frem til fylte 75 år

  • Ny offentlig pensjon skal kunne tas ut fra 62 år sammen med AFP og pensjon fra folketrygden.

AFP har også vært det sentrale temaet i forhandlingene innen privat sektor. Det ble enighet om at en ny modell for AFP vil bli utredet i løpet av 2018 med blant annet følgende målsettinger:

  • Rette på dagens svakheter ved at mange ansatte faller ut av AFP ordningen.

  • Vurdere en opptjeningsmodell i stedet for dagens kvalifiseringsmodell

  • Bedre samsvar mellom hvor mange år man har vært med i ordningen og hva man får i pensjon.

Det ble ikke enighet om en endring av pensjonsopptjening i private innskuddsordninger. Den største spenningen knytter seg derfor til regjeringens forslag om at du kan samle all din pensjonskapital på en pensjonskonto (innføring av individuell pensjonskonto).

Kontakt oss i dag!

Innmeldt er en uavhengig rådgiver og tjenesteleverandør. Vi selger ingen pensjons eller personforsikringsprodukter og gir derfor objektive råd om hvordan din bedrift skal informere om og håndtere pensjon og personforsikringsordningene, eller hvordan du som enkeltperson best kan planlegge og håndtere dine ordninger på en slik måte som passer din livssituasjon og fremtid. Vi ønsker å bistå våre kunder med utfordringene som finnes i dette markedet og være en støtte og partner dersom noe skulle oppstå.

Adresse: Vollsveien 21, 1366 Lysaker

Telefon: 906 33 754

E-post: kontakt@innmeldt.no