top of page
Søk

Nye skatteregler for barnepensjon


Regjeringen har i dag lagt frem forslag om nye skatteregler for barnepensjon.

Fra 2024 skal barn som har mistet foreldre få ny barnepensjon fra folketrygden. Tidligere har det vært forutsatt at barnepensjonen skulle skattlegges som lønnsinntekt.


Regjeringen foreslår nå at barnepensjon fra folketrygden og andre ordninger (offentlige og private tjenestepensjonsordninger) i stedet skal skattlegges som kapitalinntekter med 22 prosent. I tillegg foreslås et særskilt skattefradrag på 30.000 kroner på barnepensjonen.


Forslaget innebærer en klar forenkling av dagens regler, lav skatt på arbeidsinntekt som barn har ved siden av barnepensjonen og sikrer et godt nivå på barnepensjonen etter skatt.

Les mer Regjeringen har i dag lagt frem forslag om nye skatteregler for barnepensjon.


Fra 2024 skal barn som har mistet foreldre få ny barnepensjon fra folketrygden. Tidligere har det vært forutsatt at barnepensjonen skulle skattlegges som lønnsinntekt. Regjeringen foreslår nå at barnepensjon fra folketrygden og andre ordninger (offentlige og private tjenestepensjonsordninger) i stedet skal skattlegges som kapitalinntekter med 22 prosent. I tillegg foreslås et særskilt skattefradrag på 30.000 kroner på barnepensjonen.


Forslaget innebærer en klar forenkling av dagens regler, lav skatt på arbeidsinntekt som barn har ved siden av barnepensjonen og sikrer et godt nivå på barnepensjonen etter skatt.

Les mer her.


Comentários


bottom of page