top of page
Søk

Ny økning av Barnetrygd fra juli 2023

Barnetrygden øker nok engang fra 1. juli 2023.


De nye satsene er:

· Ordinær barnetrygd for barn under 6 år: 1 766 kroner (ved delt fast bosted: 883 kroner)

· Ordinær barnetrygd for barn over 6 år: 1 310 kroner (ved delt fast bosted: 655 kroner)

· Utvidet barnetrygd: 2 516 kroner (ved delt fast bosted: 1 258 kroner)

· Småbarnstillegg (for deg som får full overgangsstønad og har barn under 3 år): 696 kroner


Du kan se den kommende utbetalingen din flere dager før utbetalingsdatoen NAV sin utbetalingsoversikt. Det blir ikke trukket skatt av barnetrygden.


Barnetrygd kan gis til deg som har omsorg for barn under 18 år og som bor hos deg i Norge. Barnetrygden skal bidra til å dekke utgifter som følger med det å ha barn.


Er du enslig mor eller far, kan du i tillegg få utvidet barnetrygd og småbarnstillegg. Men for å få utvidet barnetrygd må du oppfylle ett av disse kriteriene:

  • Du bor alene med barn og er ugift, separert, skilt eller gjenlevende ektefelle.

  • Når dere har avtale om delt fast bosted, og fyller de samme kravene som over.

Du mister retten til utvidet barnetrygd om du gifter deg, får nytt barn, flytter sammen med barnets andre forelder, eller har vært samboer uten felles barn i mer enn 12 måneder.

Commenti


bottom of page