top of page
Søk

Lang saksbehandlingstid hos NAV for deg som bor eller har bodd i utlandet

Om du har opptjent pensjon i utlandet, kan saksbehandlingstiden i NAV ta lang tid om du ønsker å ta ut alderspensjon før fylte 67 år.


Hvorfor?

For at du skal ha rett til å ta ut pensjon før fylte 67 år, kreves det at pensjonen din er så stor at når man legger sammen AFP (Avtalefestet pensjon) og alderspensjon fra folketrygden, skal opptjent pensjon minst utgjøre «Minste Pensjonsnivå» ved fylte 67 år. Hvis du har opptjent alderspensjon i et annet land, kan det hende at den norske pensjonsopptjeningen ikke er stor nok for at du har rett til pensjonsuttak før fylte 67 år. Det er likevel slik at du som har arbeidet og opptjent alderspensjon i et annet land som Norge har sosialtrygdavtale med, skal det tas hensyn til de periodene slik at du likevel kan kvalifisere til et tidligere pensjonsuttak enn om bare norsk opptjening medregnes.

Du kan altså få godskrivning for opptjent pensjonstid i utlandet for å kvalifisere til et tidligere pensjonsuttak. Det kan bety at du kan ta ut pensjonen tidligere enn om bare norsk pensjonsopptjening blir lagt til grunn.

Utfordringen som NAV står overfor her, er at de må innhente opplysninger om opptjeningstid i andre land. Det kan ta tid å få inn informasjon fra andre land, men krever også en mer omfattende saksbehandling.


Hvor lenge?

Dessverre er det lang ventetid på å få søknaden behandlet hos NAV. Nav oppgir i mars 2022 at saksbehandlingstiden er:

· 12 uker om du bor i Norge

· 22 uker om du bor i utlandet

Det er mange som arbeider i Norge som bor for eksempel bor i Sverige. Når de jobber i Norge, opptjener de norsk pensjon. Saksbehandlingstiden er for denne gruppen nesten et halvt år.


Hva bør du gjøre?

Vårt tips er å søke tid i god tid - fire måneder - hvis du vil at pensjonsutbetalingen skal starte før 67 år. Hvis du er ansatt i en AFP bedrift må ikke slutte i jobben før AFP- en er innvilget.

Vær også klar over at om du har opptjent pensjon i et annet land enn Norge, må du selv søke om alderspensjon fra de landene du har opptjent pensjon.

Comments


bottom of page