top of page
Søk

Ingen pensjonsavkortning i jobb med Ukraina- flyktninger

Her kommer et veldig fornuftig og rimelig tiltak for offentlige pensjonister: Som kjent får dagens offentlige AFP- pensjonister avkortning i sin pensjon (i motsetning til AFP- pensjonister i privat sektor). Nå har Arbeids- og inkluderingsdepartementet gjennomført en forskriftsendring som innebærer at også offentlige AFP- pensjonister kan jobbe med flyktningestrømmen fra Ukraina uten å få avkortet pensjonen. Tiltaket gjennomføres gjennom pensjonistlønn etter særskilt sats i arbeid med Ukraina- flyktninger. Ved denne pensjonistlønn blir heller ikke alderspensjonen fra offentlige tjenestepensjonsordninger avkortet.


Se nærmere her.

Comments


bottom of page