top of page
Søk

Har du sjekket om du får riktig skattetrekk av din pensjon for 2024?Her kommer en liten påminnelse om at du bør sjekke ditt skattekort for 2024 dersom du har tatt ut helt eller delvis din pensjon, eller har hatt øvrige pensjonsendringer.  


Hvorfor bør du sjekke skattetrekket?


  • Skattekortet 2024 bygger på en prognose ut fra opplysningene gitt av ulike kilder, deriblant arbeidsgiverens inntektsopplysninger i tidsrommet november 2022 til oktober 2023 og opplysninger i skatteoppgjøret for 2022. Disse opplysningene blir oppjustert ut fra en forventet lønnsvekst på 4,9 prosent og renteutvikling. Har du hatt, eller vil få store endringer i inntekter (f.eks. inntekts- og/ eller pensjonsendringer, jobbskifte), formue og/ eller fradrag, bør du endre skattekortet.


  • Selv om skattekortet for 2024 stemmer, har vi det siste året opplevd at NAV trekker feil skatt i forbindelse med pensjonsuttak (helt eller delvis uttak av alderspensjon, eller AFP, endringer i pensjonsgrad eller pensjonsytelse, enke/ enkemann osv.)


  • Med feil skattetrekk risikerer du å betale for mye i skatt, eller at du må betale restskatt. Noen ser på restskatt som et billig lån (null prosent hvis du tilbakebetaler innen 31. mai; ellers 2,15 prosent i rente), mens andre ønsker å slippe en ubehagelig stor utgift senere.


Hvordan kan du få riktig skattetrekk?  

 

  • Sjekk og endre ditt skattekort for 2024 (logg deg inn hos www.altinn.no) og eventuelt korriger med mest mulig korrekte beløp for hele skatteåret 2024.


  • Sjekk også at NAV foretar riktig skattetrekk om du mottar pensjon e.l. (logg deg inn hos www.nav.no). Foretar NAV uriktig skattetrekk, kan du enkelt legge inn et frivillig skattetrekk hos NAV via Din pensjon eller Uføretrygd, enten gjennom et fast kronebeløp eller som et fast prosenttrekk per måned.


OBS: Du kan når som helst endre ditt skattekort, eller endre ditt frivillige skattetrekk hos NAV. Husk derfor å endre ditt skattekort eller ditt frivillige skattetrekk hos NAV når det skjer endringer i din pensjon.


Trenger du som medlem litt bistand, så kan du logge deg inn på Min sidewww.innmeldt.no og bestille Teams- møte med én av våre rådgivere. Husk å ha din BankID tilgjengelig under Teams- møtet!


Med vennlig hilsen

Innmeldt- teamet

コメント


bottom of page