top of page
Søk

Har du din fripolise i Silver?

Oppdatert: 21. sep. 2018

I januar ble Silver Forsikring satt under offentlig administrasjon. Begrunnelsen for dette var at Finanstilsynet mente at det ikke var tilstrekkelige midler i Silver for å dekke alle sine forpliktelser.


Det er i dag et administrasjonsstyre som har fått i oppgave å arbeide frem en løsning for Silver sine kunder. Så lenge dette arbeidet ikke er klart, er alle fripoliser og pensjonskapitalbevis bundet i selskapet uten mulighet for å gjøre endringer. De som mottar pensjon fra Silver har allerede fått redusert sin utbetaling med 50%.


Det er mange nå som er usikre på hva som nå skjer med Silver og vi i Innmeldt får stadig henvendelser om dette. Vi kan nok ikke påvirke utfallet, men vi kan følge opp prosessen på vegne av alle dere som er med i Innmeldt med fripolise eller pensjonskapitalbevis i Silver. Vi ønsker derfor en tilbakemelding fra alle dere som ønsker dette, slik at vi kan holde dere spesielt oppdatert om prosessen fremover.


Send oss en melding på kontakt@innmeldt.no, med beskjed om at du ønsker en særskilt oppfølging av prosessen rundt Silver!

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page