Har du din fripolise i Silver?

Updated: Sep 21, 2018

I januar ble Silver Forsikring satt under offentlig administrasjon. Begrunnelsen for dette var at Finanstilsynet mente at det ikke var tilstrekkelige midler i Silver for å dekke alle sine forpliktelser.


Det er i dag et administrasjonsstyre som har fått i oppgave å arbeide frem en løsning for Silver sine kunder. Så lenge dette arbeidet ikke er klart, er alle fripoliser og pensjonskapitalbevis bundet i selskapet uten mulighet for å gjøre endringer. De som mottar pensjon fra Silver har allerede fått redusert sin utbetaling med 50%.


Det er mange nå som er usikre på hva som nå skjer med Silver og vi i Innmeldt får stadig henvendelser om dette. Vi kan nok ikke påvirke utfallet, men vi kan følge opp prosessen på vegne av alle dere som er med i Innmeldt med fripolise eller pensjonskapitalbevis i Silver. Vi ønsker derfor en tilbakemelding fra alle dere som ønsker dette, slik at vi kan holde dere spesielt oppdatert om prosessen fremover.


Send oss en melding på kontakt@innmeldt.no, med beskjed om at du ønsker en særskilt oppfølging av prosessen rundt Silver!

Kontakt oss om det er noe du lurer på!

Innmeldt er en uavhengig rådgiver og tjenesteleverandør. Vi selger ingen pensjons eller personforsikringsprodukter og gir derfor objektive råd om hvordan din bedrift skal informere om og håndtere pensjon og personforsikringsordningene, eller hvordan du som enkeltperson best kan planlegge og håndtere dine ordninger på en slik måte som passer din livssituasjon og fremtid. Vi ønsker å bistå våre kunder med utfordringene som finnes i dette markedet og være en støtte og partner dersom noe skulle oppstå.

Adresse: Vollsveien 21, 1366 Lysaker

Telefon: 906 33 754

E-post: kontakt@innmeldt.no