top of page
Søk

Fortsatt ingen avkortning av offentlige pensjoner hvis covid- relatert jobb

✔Arbeids- og inkluderingsdepartementet har nå gjennomført en forskriftsendring som avløser den lovfestede ordningen som har vært gjeldende frem til 1. september 2022.


✔Du som er pensjonist med offentlig AFP og som jobber på pensjonistlønn med TISK- tiltak og vaksinering som følge av covid- 19, får ikke avkortet pensjon.


✔Heller ikke din alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning blir avkortet for slik inntekt.


Comentários


bottom of page