top of page
Søk

Forslag om midlertidig forlengelse av unntaksordning for helsepersonell

Like før pinsen la Arbeids- og inkluderingsdepartementet fram forslag om forlengelse av et tidsbegrenset unntak fra avkortingsreglene for alderspensjon og offentlig AFP fra Statens pensjonskasse, Pensjonsordning for apotekvirksomhet og Pensjonsordning for sykepleiere som følge av covid-19. Departementet foreslår en forlengelse til 1. september 2022.


Forslaget innebærer at det fortsatt blir mulig for helsepersonell som er pensjonert, å motta ordinær lønn uten at tjenestepensjon og AFP avkortes.


Bakgrunnen for forlengelsen av unntaksordningen er først og fremst hensynet til ferieavvikling og vanskeligheter med å få tilgang til tilstrekkelig helsepersonell.


Les mer her.

Comments


bottom of page