top of page
Søk

Foreldelse av etterinnmelding i offentlig pensjonsordningNår en arbeidsgiver har glemt å melde inn den ansatte i pensjonsordningen, eller feilklassifisert en arbeidstaker som oppdragstaker/ selvstendig næringsdrivende og dermed ikke meldt arbeidstakeren inn i pensjonsordningen, retter arbeidsgiver normalt opp feilen og etterinnmelde arbeidstakeren i pensjonsordningen.

I den såkalte «Ishavskatedral- saken» (HR-2023-1637-A) av 8. september 2023 var det spørsmål om hvor langt tilbake i tid arbeidsgiveren hadde plikt til å etterinnmelde arbeidstakeren ved feilklassifisering. I den aktuelle saken skulle en kirkesanger egentlig vært innmeldt som arbeidstaker i tjenestepensjonsordningen fra 1. januar 2013. Stevning om feilklassifisering og etterinnmeldelse kom 7. juni 2021. Hvis kravet om etterinnmeldelse kunne betraktes som et foreldelseskrav, kunne etterinnmelding først skje fra 7. juni 2018. Dette fordi stevningen avbryter foreldelsen av løpende krav tre år tilbake i tid.


En enstemmig Høyesterett konkluderte med at kravet om den løpende premieinnbetalingen kan bortfalle som foreldet. Høyesterett la vesentlig vekt på at kravet om betaling av premie var den dominerende delen av etterinnmelding, og at premieinnbetaling er et løpende krav. Derfor må kravet om etterinnmelding anses som en fordring på penger eller annen ytelse, og som kan foreldes etter foreldelsesloven § 1. Dermed kunne etterinnmelding først skje fra et tidspunkt tre år før foreldelsen ble avbrutt ved stevning (her 7. juni 2018), ikke fra tidspunktet for fast ansettelse.


For øvrig bemerket Høyesterett at retten til å være tilmeldt i pensjonsordningen er et underliggende rettsforhold som ikke kan bortfalle som foreldet.


Les dommen her.

Comments


bottom of page