top of page
Søk

Får du (riktig) særskilt skattefradrag av din pensjon i skattemeldingen 2023?
Her kommer en liten påminnelse for deg som har startet uttak av folketrygden eller offentlig AFP om at du bør sjekke om du har fått (riktig) særskilt skattefradrag for pensjonister (SSP) i din skattemelding for 2023.


Hvorfor bør du sjekke skattefradraget?


  • Ved beskatning av pensjonsinntekter gis det er eget særskilt fradrag i skatten. SSP innebærer at lave pensjonsinntekter ikke beskattes. Har du kun minstepensjon sikrer fradraget at du ikke skal betale skatt av pensjonen.

  • Lønnsinntekter, kapitalinntekter og formue påvirker ikke størrelsen på skattefradraget.

  • SSP gis i skatt på alminnelig inntekt, trinnskatt og trygdeavgift, men ikke i formuesskatt.


Hvor mye SSP kan du få?


  • Det maksimale skattefradraget for 2023 er 32.825 kroner på pensjonsinntekter og gis dersom totale pensjonsutbetalinger er inntil 246.800 kroner.

  • SSP blir redusert ut fra to forhold: 1. Størrelsen av totale pensjonsutbetalinger: 16,7% av pensjonsinntekt mellom 246.800 og 373.650 kroner, og 6% av pensjonsinntekt over ca. 373.650 kroner, inntil reduksjonsbeløpet er null. SSP faller helt bort når pensjonen 567.660 kroner eller mer. 2. Pensjonsgraden: Størrelsen på skattefradraget blir redusert etter hvor stor del av alderspensjonen fra folketrygden du tar ut (pensjonsgrad). Er pensjonsgraden 40 prosent, blir skattefradraget 40 prosent av maksimalt fradrag. Eksempel: Peder Ås tar ut 100 prosent alderspensjon fra folketrygden og privat AFP og er pensjonist hele året. Pensjonsinntekten er 320.000 kroner. Pensjonsinntekten er over 246.800 kroner. Han kan derfor ikke få maksimalt skattefradrag. Maksimalt SSP reduseres slik:

 

Maksimalt skattefradrag (for inntekt inntil 246.800 kroner)

kr 32.825

- trappes ned med (320.000– 246.800) x 16,7 %        

kr 12.224

= Peder Ås sitt skattefradrag

kr 20.601

 

 

Peder Ås sin utliknet skatt før skattefradraget

kr 37.950

- skattefradraget

kr 20.601

= Peder Ås sin skatt

kr 17.349

 

Hvem kan få skattefradraget?


  • Mottakere av alderspensjon fra folketrygden

  • Mottakere av AFP i offentlig sektor

  • Mottakere av allmenne og pliktige pensjonsordninger fra EU/EØS-land


OBS: Mottar du kun AFP i privat sektor, gavepensjon fra arbeidsgiver, innskuddspensjon og/ eller fripoliser, får du ikke skattefradrag.


Hvor finner du skattefradraget i skattemeldingen (pdf)?


Du finner SSP på første side under «Slik er skatten din beregnet».


Hvordan kan du beregne riktig skattefradrag?


Du kan gjerne benytte skatteetatens skattekalkulator for SSP- beregning

 

Kan du endre tidligere leverte skattemeldinger?

 

Oppdager du feil i skattemeldingen for de siste 3 årene, kan du endre skattemeldingen elektronisk her.

 

Ønsker du å endre skattemeldinger lenger tilbake enn 3 år, kan du endre ved å sende en klage til Skatteetaten her.

 

Trenger du som medlem litt bistand, så kan du logge deg inn på Min side på www.innmeldt.no og bestille Teams- møte med én av våre rådgivere. Husk å ha din BankID tilgjengelig under Teams- møtet!

  

Med vennlig hilsen

Innmeldt- teamet

Comentários


bottom of page