top of page
Søk

Endringer i AFP - privat sektor - for utestasjonerte

For deg som har jobbet utenlands, er de private AFP- reglene endret f.o.m. 1. juli 2022.


Kort oppsummert er hovedregelen om hvilke arbeidstakere som omfattes av AFP- ordningen ved arbeid utenlands nå utvidet, slik at du/ din bedrift ikke lenger trenger å søke om utestasjonering ved arbeid utenlands, forutsatt:

  • at du som arbeidstakeren under utenlandsarbeidet fortsatt er ansatt i et foretak tilsluttet AFP-ordningen,

  • at arbeidsforholdet er tilknyttet enten en del av foretaket der tariffavtale med AFP-dekning er gjort gjeldende, eller at du er arbeidstaker i tilsluttet foretak med arbeidsoppgaver som ligger til utenlandsk del av foretaket (filial eller fast driftssted, og ikke eget rettssubjekt), selv om tariffavtale med AFP-dekning ikke er gjort gjeldende der, samt

  • at arbeidstakeren må være medlem av folketrygdens pensjonsdel.


Eksempler på arbeidsmønstre som kan komme inn under ny hovedregel er:

  • Arbeid i rotasjon til utenlandsk arbeidssted

  • Arbeid på prosjekter i utlandet

  • Enkeltstående eller faste serviceoppdrag

  • Utleie til utenlandsk selskap i utlandet, i eller utenfor konsern


Den utvidede hovedregelen betyr at det vil være færre arbeidstakere som anses for å være utestasjonerte etter 1. juli 2022. Bedrifter med «utestasjonerte» etter de tidligere reglene, vil motta nærmere brev fra Fellesordningen for AFP.


For nærmere detaljer, se her.

Comentários

Não foi possível carregar comentários
Parece que houve um problema técnico. Tente reconectar ou atualizar a página.
bottom of page