top of page
Søk

Dagpenger og alderspensjon- forslag til endringer i folketrygden

I dag kan arbeidsledige over 62 år få utbetalt alderspensjon fra folketrygden samtidig med utbetaling av dagpenger, uten at dagpenger blir redusert. Derimot blir dagpenger i dag redusert i forhold til utbetaling av alderspensjon fra private tjenestepensjonsordninger (f.eks. uttak fra innskuddspensjonsordninger). Bakgrunnen for denne ulike og urimelige praktiseringen er at det ved innføringen av fleksibel alderspensjon i 2011 ble glemt å endre bestemmelsen. Nå ønsker Arbeids- og sosialdepartementet å endre dette, slik at det ikke lenger skal gjøres avkortning i dagpenger for arbeidsledige som samtidig mottar ytelser fra private tjenestepensjonsordninger. Det presiseres at det ikke foreslå endringer for offentlige tjenestepensjonsordninger. For forslag til endringer i folketrygden, se Høring - samordning av dagpenger mot private tjenestepensjonsordninger - regjeringen.no.


Comments


bottom of page