Dagpenger og alderspensjon- forslag til endringer i folketrygden

I dag kan arbeidsledige over 62 år få utbetalt alderspensjon fra folketrygden samtidig med utbetaling av dagpenger, uten at dagpenger blir redusert. Derimot blir dagpenger i dag redusert i forhold til utbetaling av alderspensjon fra private tjenestepensjonsordninger (f.eks. uttak fra innskuddspensjonsordninger). Bakgrunnen for denne ulike og urimelige praktiseringen er at det ved innføringen av fleksibel alderspensjon i 2011 ble glemt å endre bestemmelsen. Nå ønsker Arbeids- og sosialdepartementet å endre dette, slik at det ikke lenger skal gjøres avkortning i dagpenger for arbeidsledige som samtidig mottar ytelser fra private tjenestepensjonsordninger. Det presiseres at det ikke foreslå endringer for offentlige tjenestepensjonsordninger. For forslag til endringer i folketrygden, se Høring - samordning av dagpenger mot private tjenestepensjonsordninger - regjeringen.no.


Kontakt oss om det er noe du lurer på!

Innmeldt er en uavhengig rådgiver og tjenesteleverandør. Vi selger ingen pensjons eller personforsikringsprodukter og gir derfor objektive råd om hvordan din bedrift skal informere om og håndtere pensjon og personforsikringsordningene, eller hvordan du som enkeltperson best kan planlegge og håndtere dine ordninger på en slik måte som passer din livssituasjon og fremtid. Vi ønsker å bistå våre kunder med utfordringene som finnes i dette markedet og være en støtte og partner dersom noe skulle oppstå.

Adresse: Vollsveien 21, 1366 Lysaker

Telefon: 906 33 754

E-post: kontakt@innmeldt.no