top of page
Søk

Snart bedre reguleringer av fripoliser?Fripoliser har systematisk tapt sin relative verdi hvert eneste år bakover i tid, først og fremst som følge av høy inflasjon. Når vi ser kjerneinflasjonstall på dagens 6 prosent, vil dette gi en tilsvarende verdiforringelse av fripolisene. Utgjør fripoliser en vesentlig del av den totale pensjonen, vil dette dermed være merkbart for den enkelte.


Derfor gode nyheter for deg som er over 40 år med store fripoliser fra det private næringslivet: Som oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak nr. 719 (2022-2023) har regjeringen besluttet å sette ned en arbeidsgruppe som skal vurdere regelendringer for bedre regulering av fripoliser og andre problemstillinger knyttet til privat tjenestepensjon.


Les mer her

Comments


bottom of page