top of page
Søk

Regler om permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger forlenges

I utgangspunktet skal arbeidsgivere i privat sektor melde ut ansatte av bedriftens tjenestepensjonsordning dersom permitteringen skyldes driftsinnskrenkninger mv.


Med korona- situasjonen ble det innført midlertidige regler om blant annet tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Kongen i statsråd har nå forlenget varigheten av disse midlertidige lovendringene, og som gir arbeidsgivere muligheten til å beslutte at permitterte ansatte skal kunne fortsette som medlemmer i pensjonsordningen til og med 30. september 2021. Dette betyr at arbeidsgiver kan velge om de permitterte ansatte fortsatt skal være omfattet av pensjonsordningene.


Permitterte som ikke får videreført sine forsikringsdekninger, blir i utgangspunktet meldt ut av pensjonsordningen og får utstedt pensjonskapitalbevis. Alternativt får disse ansatte mulighet til å tegne en egen individuell forsikring (fortsettelsesforsikring).


Ansatte som forblir medlemmer i pensjonsordningen, får fordelen av at arbeidsgiver fortsetter innbetalingen av pensjon, herunder betaling av administrasjon og forvaltning av de ansattes pensjonsmidler. Med andre ord fortsetter de ansattes pensjonsopptjening som normalt, uten utstedelse av pensjonskapitalbevis.

Comments


bottom of page