top of page
Søk

Forslag til ny og forbedret privat AFP


Som kjent avviste Fellesforbundet NHO/ LO- forslaget om ny reformert AFP i privat sektor høsten 2023. Fellesforbundet satte ned et eget AFP- utvalg, som skulle fremsette et eget forslag om ny og forbedret privat AFP, og som skulle tette en del av hullene eller fellene som i dag gjør at ansatte ikke får AFP.


Utvalget foreslår enstemmig blant annet:


  • Ansiennitet: Ansatte som har jobbet mange år i en AFP-bedrift, men som faller ut av ordningen på målstreken av arbeidslivet, skal sikres rett til AFP. I dag må den ansatte ha hatt sin hovedinntekt og hovedarbeid i minst 7 år i én eller flere AFP- virksomheter mellom fylte 53 år til 62 år (regnet fra bursdag til bursdag) for å få rett til AFP. Ansiennitet utenfor denne perioden teller ikke. 

 

  • Nei til en alternativ «betinget tjenestepensjon» for ansatte som ikke får AFP: et slikt alternativ finnes for ansatte født 1963 eller senere i offentlig sektor, og er en innskuddsbasert ordning. AFP- utvalget mener at det vil være en bedre løsning å forbedre dagens tjenestepensjonsordning i privat sektor.

 

  • Uføre får fortsatt ingen rettigheter i AFP-ordningen: Utvalget mener at inntektssikringen for uføre må skje gjennom folketrygden.

 

  • Arbeidstakere som slutter i en AFP-bedrift som unge, får ikke med seg opptjent rettigheter

 

Med dette forslaget vil langt flere kunne omfattes av AFP i privat sektor. Det som gjenstår da er hva NHO og LO synes om forslaget, ikke minst hvordan dette forslaget skal finansieres.


AFP- utvalgets forslaget skal først behandles av Fellesforbundets forbundsstyre og deretter LO før tarifforhandlingene starter forbundsvis i slutten av mars.


Les mer her

Comments


bottom of page