top of page
Søk

Forslag om nytt skattesystem

Vi har hørt det før: Fremtiden vil by på færre yrkesaktive og flere pensjonister. Norge er også den sykeste nasjonen av 27 OECD- land. I desember 2022 kom derfor rapporten «Et helhetlig skattesystem», som bl. a. foreslår nye pensjonsskatteregler for å skaffe det offentlige økte inntekter.


Pensjonsskattereglene innebærer at det i dag betales vesentlig lavere skatt av pensjonsinntekt enn av samme lønnsinntekt. Utvalget foreslår derfor endringer for å styrke insentivene til å stå lenger i arbeid før en går av med pensjon, og til å kombinere pensjon med arbeid.


Noen pensjonsskattemessige hovedpunkter:


✅Øke nedtrappingen av pensjonsskattefradraget og øke trygdeavgiften på de høyeste pensjonene, samtidig som de laveste pensjonene skjermes.


✅Samlet skatteverdi av minstefradraget i pensjon overføres til pensjonsskattefradraget. Minstefradraget i lønn vil da redusere marginalskatten på lønn i et større inntektsintervall enn i dag for pensjonister som arbeider ved siden av pensjonen.


✅Nivået på pensjonsskattefradraget justeres dersom personfradraget økes, slik at innslagspunktet for skatt på pensjon holdes uendret.


✅Aldersgrensen for å få skattefradrag for pensjonsinntekt heves til 67 år. Aldersgrensen økes deretter i takt med aldersgrensene i folketrygden.


Høringsfrist: 15. april 2023.bottom of page