top of page
Søk

Forslag om dagpenge- endringer

Dagpenger/ arbeidsledighetstrygd skal gi en midlertidig inntektssikring ved inntektsbortfall som følge av arbeidsledighet.


Departementet foreslår nå følgende dagpenger- endringer med virkning fra 01.01.2023:


✅ Opptjeningstiden: Rett til dagpenger skal bare kunne tjenes opp på grunnlag av inntekter de siste 12 avsluttede kalendermånedene før søknaden. Dette vil blant annet bidra til at dagpengeordningen fanger opp de som har den sterkeste tilknytningen til arbeidslivet, bidrar til kontinuerlig yrkesdeltakelse, at færre EØS- borgere kan få dagpenger etter kortvarig opphold i Norge, samt en forenkling av både saksbehandlingen og regelverket.


✅ Sykepenger, pleiepenger og opplæringspenger skal telle med i inntektene som gir rett til dagpenger (dagpengegrunnlaget). Denne utvidelsen er rimelig for de som ikke frivillig har valgt å holde deg utenfor arbeidslivet.


✅ Opptjeningsperioden for den inntekten som ligger til grunn for dagpengegrunnlaget blir også endret til de siste 12 avsluttede kalendermånedene før søknaden.


✅ Bare inntekt på 2G eller mer de tolv sist avsluttede kalendermånedene gir en dagpengeperiode på 104 uker. Lavere inntekt de siste tolv kalendermånedene, gir dagpenger i inntil 52 uker.Comments


bottom of page