top of page

Gjør pensjon enklere
med Innmeldt

Sett dine ansatte først. Vis dem verdien av bedriftens pensjons- og personforsikringsordninger, og hjelp dem med å ta gode valg for sin egen fremtid.

Illustrasjon av mennesker i en bedrift

PENSJONSPASS

Med pensjonspass får dine bedriftsansatte muligheten til å ta eierskap til sin egen pensjon og sin egen fremtid. 

Hva betyr det for din bedrift?

Du frigjør HR for vanskelige og løpende individuelle pensjonsspørsmål

Du oppmuntrer og trygger dine ansatte til å ta gode pensjonsvalg

Effektiv håndtering av ansattes behov for pensjonsinformasjon

Pensjonspass bedrift
Hva betyr det for dine ansatte?

De får en egen personlig og uavhengig rådgiver​

  • Kontakt oss når som helst for ubegrenset hjelp og veiledning uten ekstra kostnader

  • Avtal Teams- møter med oss gjennom vårt bookingsystem

Tilgang til sin egen "Pensjonskalkulator"

  • Bli sin egen pensjonsrådgiver

Tilgang til sin egen "Forsikringskalkulator"

  • Sjekke sin økonomiske situasjon og ditt forsikringsbehov ved sykdom, ulykke eller dødsfall​​

Lagre alt i sin egen "Pensjonsmappe"

  • ​Samle alt av beregninger og dokumenter på ett sted

Kun 400- 950 kr eks. mva. i året per ansatt (avhengig av antall ansatte)

8_edited.png

Men hva med prisen?

BEDRIFTSPORTAL

Verdiberegningsverktøy

Kan du fortelle dine ansatte om verdien og ytelsene de får gjennom bedriftens pensjons- og personforsikringsordninger?

 

Vårt verktøy lager en enkel og tydelig oppstilling til bruk for medarbeidere og nyansatte!

Din informasjonsportal

“Informasjonsportal” fra Innmeldt viser bedriftens pensjons- og personforsikringsordninger på en måte som de ansatte forstår!

Hva skjer dersom du blir skadet eller blir alvorlig syk?

Hva bør du gjøre før noe skjer, eller hvis det skjer?

Hva er det som passer deg, dine behov, og din livssituasjon?

Din HR-portal

HR-ansatte trenger effektive og presise verktøy for å håndtere bedriftens forpliktelser knyttet til pensjons- og personforsikringsordningene.

Hva skjer med pensjons- og forsikringsordningene dersom den ansatte slutter eller blir skadet? 

Hva bør du gjøre før den ansatte slutter?

Ønsker du å sammenligne bedriftens pensjonsordninger med en annen bedrifts pensjonsordning, f.eks. ved onboarding eller offboarding?

Tilgang til hjelpesenter

Har dine HR-ansatte spørsmål om bedriftens pensjons- eller personforsikringsordninger?

 

Vi har et profesjonelt og kompetent hjelpesenter som svarer på spørsmål og gir objektive råd!

Mulighet for informasjonsmøter

Vi har mange års erfaring med å gjennomføre samlinger blant ansatte for å fortelle om:

alderspensjon fra folketrygden, 

avtalefestet pensjon (AFP)- særlig om fallgruber,

bedriftens pensjonsordninger,

bedriftens risikodekninger (uføretrygd m.m.), samt

individuelle beregninger av den enkelte ansattes pensjon før og etter skatt

Ønsker du å bestille pensjonspass eller å motta et pristilbud?

Vi vet at selskaper trenger fleksibilitet, og finner en løsning som passer dere.

Hvor mange ansatte er det i din bedrift?

Takk for at du kontakter oss! Vi vil svare deg innen kort tid.

Nærmere om Pensjonspass for bedriftsansatte

Som bedriftsansatt får du din egen personlige rådgiver

Våre pensjonsrådgivere har lang erfaring og høy kompetanse

Du får nøytral veiledning slik at du selv kan ta gode og kloke valg

Du kan kontakte oss når som helst for ubegrenset hjelp og veiledning

Bruk vårt bookingsystem for å avtale et møte med din personlige rådgiver

Booking- del 1.png

Bestill time med din egen personlige rådgiver

Som bedriftsansatt får du tilgang til din egen "Pensjonskalkulator"

Beregn din samlede alderspensjon – både månedlig og årlig, før og etter skatt

Beregn din alderspensjon om du tar denne ut fra 62 år, eller om du venter lenger

Beregn kombinasjonen lønn og pensjon

Beregn tidlig uttak av din pensjon fra NAV og senere uttak av øvrig pensjon, eller motsatt 

Pensjon 67 år.png

Prognose av pensjonsuttak ved 67 år

Sammenlign ulike alternative pensjonsscenarioer i ett bilde

Beregn inn ulike typer avgangsordninger (etterlønn eller gavepensjon)

Beregn effekten av ulike investeringsprofiler på din Egen Pensjonskonto (innskuddspensjon fra din arbeidsgiver) 

Beregn inn din egen privat pensjonssparing

Prognose lønn og pensjon 62 år- bilde 1.png

Prognose av lønn og pensjon fra NAV 62- 67 år, og all pensjon

fra 67 år

Som bedriftsansatt får du tilgang til din egen "Forsikringskalkulator"

Sjekk om du trenger tilleggsdekning, og hva denne vil kunne koste deg i året

Beregn dine samlede inntekter fra NAV (sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd) og arbeidsgiver

Sammenlign husholdningens samlede inntekter med normale utgifter tilsvarende husholdninger har

Behovsanalyse- bilde 2.png

Prognose av inntekter og utgifter ved sykdom

Sjekk din økonomiske situasjon og ditt forsikringsbehov ved sykdom

Forsikringskalkulatoren forklart på 5 minutter

Du får tilgang til din egen "Pensjonsmappe"

Se dine lagrede pensjonsberegninger gjort hos oss, eller last opp de du har gjort hos NAV eller andre

Last opp pensjons- og forsikringsdokumenter du har fra andre steder slik at du har alt på ett sted

Lagringen skjer via BankID, samt at lagringen er tilpasset nye krav til GDPR og personvern

Pensjonsmappa- bilde 1.png
Pensjonsmappa- bilde 2.png

Med pensjonskalkulatoren får du foreløpig IKKE:

Beregninger av offentlig tjenestepensjon (kommer snart)

 

Beregninger av utenlandske pensjonsordninger 

 

Beregninger av særlige skattemessige forhold (f.eks. rentefradrag eller formuesskatt)

 

Beregninger av din pensjon for deg som mottar uførepensjon eller gjenlevendepensjon

 

Se for øvrig våre Bruksvilkår.

Nærmere om bedriftpensjonspass
Bedriftsportal
Nærmere om forsikringskalkulator
Vi vet hvor vanskelig det kan være å forstå pensjon og personforsikringsordningene!

Vi vet hvor vanskelig det kan være å forstå pensjon og personforsikringsordningene!

bottom of page