top of page

Gjør pensjon enklere
med Innmeldt

Sett dine ansatte først. Vis dem verdien av bedriftens pensjons- og personforsikringsordninger, og hjelp dem med å ta gode valg for sin egen fremtid.

Illustrasjon av mennesker i en bedrift
Anker 1

BEDRIFTSPORTAL

Vi gjør pensjon og personforsikring interessant
og enkelt for ansatte og HR-medarbeidere.

Din informasjonsportal

“Informasjonsportal” fra Innmeldt viser bedriftens pensjons- og personforsikringsordninger på en måte som de ansatte forstår!

Din HR-portal

HR-ansatte trenger effektive og presise verktøy for å håndtere bedriftens forpliktelser knyttet til pensjons- og personforsikringsordningene.

Verdiberegningsverktøy

Kan du fortelle dine ansatte om verdien og ytelsene de får gjennom bedriftens pensjons- og personforsikringsordninger? Vårt verktøy lager en enkel og tydelig oppstilling til bruk for medarbeidere og nyansatte!

Mål de ansattes innsikt

Vi måler de ansattes kompetanse og innsikt i bedriftens ordninger og hva de vet om egen situasjon. Gjennom gode målinger bistår vi med tiltak for å sikre at den ansatte opplever en trygg hverdag knyttet til alle spørsmål rundt pensjon og personforsikring!

Tilgang til supportsenter

Har dine HR-ansatte spørsmål om bedriftens pensjons- eller personforsikringsordninger? Vi har et profesjonelt og kompetent supportsenter som svarer på spørsmål og gir objektive råd!

Mulighet for informasjonsmøter

Vi har mange års erfaring med å gjennomføre samlinger blant ansatte for å fortelle om bedriftens ordninger!

Ønsker du å bestille pensjonspass eller å motta et pristilbud?

Vi vet at selskaper trenger fleksibilitet, og finner en løsning som passer dere.

Hvor mange ansatte er det i din bedrift?

Takk for at du kontakter oss! Vi vil svare deg innen kort tid.

Pensjonspass bedrift

PENSJONSPASS

Med pensjonspass får dine bedriftsansatte muligheten til å ta eierskap til sin egen pensjon og sin egen fremtid. 

Hva betyr det for din bedrift?

Du frigjør HR for vanskelige og løpende individuelle pensjonsspørsmål

Du oppmuntrer og trygger dine ansatte til å ta gode pensjonsvalg

Effektiv håndtering av ansattes behov for pensjonsinformasjon

Hva betyr det for dine ansatte?

De får en egen personlig og uavhengig rådgiver

Ubegrenset tilgang til objektiv veiledning rundt pensjon og personforsikring

Tilgang til et eget interaktivt beregningsverktøy

Men hva med prisen?

Kun 750 kr eks.mva

i året per ansatt

Bedriftsansatte får sin egen
pensjonsrådgiver i Innmeldt

Våre pensjonsrådgivere har lang erfaring og høy kompetanse

Du får nøytral veiledning slik at du selv kan ta gode og kloke valg

Du kan kontakte oss når som helst for ubegrenset hjelp og veiledning

Bruk vårt bookingsystem for å avtale et møte med din personlige rådgiver

I beregningsverktøyet har du mulighet til å se hva din samlede alderspensjon blir – både månedlig eller årlig, før og etter skatt.

Du vil også kunne se hvordan du kan øke din alderspensjon uten ekstra kostnader.

Du lurer kanskje på hva som skjer hvis du tar ut pensjon tidlig, eller om du venter lenge? Dette vil beregningsverktøyet også vise deg.

Du vil få oversikt over hvordan du kan kombinere jobb og pensjon, og hva som skjer om du fortsetter å jobbe og tar ut pensjon samtidig.

Rectangle 4.2.png
Group 129.png
Group 130.png
Rectangle 4.2.png
Group 132.png
Group 131.png

Beregningsverktøyet gir deg full oversikt over din pensjon, og om du også burde spare til pensjon selv. I tilfelle du skal spare selv, vil du få veiledning og råd om hvordan og hvem.

Bedriftsansatte får et eget
beregningsverktøy for sin alderspensjon

Rectangle 4.2.png
Group 120.png
Rectangle 4.2.png
Group 120.png
Etter skatt.png
Før skatt.png
Group 128.png

Bedriftsansatte får hjelp med sine personforsikringer

Hva skjer dersom du blir skadet eller blir alvorlig syk?

Hva bør du gjøre før noe skjer, eller hvis det skjer?

Hva er det som passer deg, dine behov, og din livssituasjon?

Takk for at du kontakter oss! Vi vil svare deg innen kort tid.