top of page

Her finner du nytt om Innmeldt AS

Nye aksjonærer i Innmeldt AS

image.png

Vi gleder oss over at Innmeldt har fått følgende nye aksjonærer: Per MyklestuLars LjonesJørg Cordes og Geir Isene. Per, Lars og Jørg har lang fartstid fra pensjons- og forsikringsbransjen. Geir Isene vil med sin lange fartstid fra IT bransjen ha ansvaret for selskapets videre utvikling av nye IT løsninger. Eiolf SteinErik Steenberg og Aksio fortsetter som aksjonærer i Innmeldt AS.

Sammen skal vi videreutvikle våre portalløsninger som gjør at den enkelte på et selvstendig grunnlag kan ta gode og kloke valg for å trygge framtiden for seg og sine familier. Vi tror på de enkle løsningene med konkrete individuelle beregningene som gjør at den enkelte kan forstå sitt eget pensjons- og forsikringsbehov og ta kloke valg. Vi samler alt på ett sted!

Vi har stor tro på at det er mulig å legge til rette for en annerledes uavhengig rådgivning innen pensjon og forsikring. Det skal ikke være nødvendig å bruke mye tid på innhenting av konkrete pensjonstall, analyser, dokumenter og finne frem til en personlig rådgiver som kan bistå med nøytrale råd.

Nå samler vi alt på ett sted og synes det er kjempegøy og lærerikt å skape noe helt nytt.

bottom of page