top of page

Hils på de aktive aksjonærene i Innmeldt!

Per Myklestu

Per Myklestu har lang og verdifull erfaring fra pensjons- og forsikringsnæringen, samt inngående kunnskaper om ledelse, salg og merkevarebygging. Denne kompetansen vil være viktig når vi skal realisere vårt mål om å forbedre og forenkle rådgivningen i det norske pensjons- og personforsikringsmarkedet.

 

Per er utdannet ved Norges Handelshøyskole (NHH), og har erfaring fra Innovasjon Norge, Storebrand (direktør), Benefit Network ASA (adm. direktør) og Mercer (adm. direktør). Foruten styreverv i blant annet KLP Bedriftspensjon AS og Norsk Forsikring AS, er han i dag  styreleder i Innmeldt AS.

per.jpg
Aksjonær/ Styreleder
Tom Rune.jpg

Tom Rune Ervik

Aksjonær via Aksio

Tom Rune Ervik er utdannet Cand.Scient. med aktuarkompetanse og erfaring fra forsikringsbransjen siden 1997. 10 års erfaring som leder i Gabler og Mercer. 15 års erfaring som ansvarshavende aktuar for private og offentlige pensjonskasser. 21 års erfaring med regnskapsberegninger etter norske og internasjonale standarder.

Tom Rune er også daglig leder og medeier av vår samarbeidspartner Aksio Insurtech AS, som utvikler IT- systemer for pensjon og forsikring.

Ketil Stave

Ketil Stave er utdannet siviløkonom fra Skottland og USA. 25 års tid i ulike leder- og eierroller i Pemco-konsernet, herunder arbeidende styreleder i Kemetyl, Peterson Packaging og Arbaflame. Har utstrakt erfaring innen forretningsutvikling med blant annet oppkjøp og konsolideringer.

 

Ketil er også daglig leder og medeier av Aksio Holding AS, som leverer tjenester og systemløsninger til pensjons- og bank/ forsikringsbransjen samt private og offentlige bedrifter.

Ketil Stave.jpg
Aksjonær via Aksio 
Stein Rytter.jpg

Stein Rytter

Aksjonær via Aksio

Stein Rytter er utdannet Cand.Scient. med aktuarkompetanse og erfaring fra forsikringsbransjen siden 1996.

 

Stein har 18 års erfaring som sjefsmatematiker i Gabler. 20 års erfaring med utvikling av aktuarmodeller og IT-løsninger. 22 års erfaring med private og offentlige pensjonsprodukter.

Arne Kristian Hove

Aksjonær via Aksio

 

 

Arne Kristian Hove er utdannet Cand.Scient. med aktuarkompetanse og erfaring fra forsikringsbransjen siden 1998. 10 års erfaring som ansvarshavende aktuar og leder i Storebrand og Statens Pensjonskasse.

 

Arne Kristian har tidligere jobbet som aktuarkonsulent i Mercer for pensjonskasser og bedrifter. Han har også hatt ansvar for risikostyring i DnB Markets og OCBC Singapore.

 

Arne Kristian Hove.jpg
geir.jpg

Geir Isene

Aksjonær

Geir Isene  er utdannet matematiker og astrofysiker ved Universitetet i Oslo. Han har lang erfaring fra IT- og  softwarebransjen i Norge, samt forretningsutviklingsbransjen. Over 30 års erfaring i ulike leder- og eierroller.

Geir har utstrakt erfaring innen forretnings- og strategiutvikling, restrukturering av IT- selskaper og i å motivere folk og virksomheter i å nå sitt potensiale ut fra den enkeltes talent. 

 

 

Lars Ljones

Aksjonær

Lars Ljones er utdannet sosiolog ved Universitetet i Bergen, samt autorisert forsikringsmegler ved Handelshøyskolen BI. Han har over 25 års erfaring innen kunderelasjoner og markedsføring (Nordea Liv Norge AS), forsikringsmegling (Senior Broker Pension and Life, Gabler AS og nå i Kaman AS.

 

Lars er rådgiver innen pensjon- og personalforsikring med erfaring fra både leverandør og rådgiversiden. Spesialiteter: Pensjon- regelverk, analyser og beregninger, forsikringer - anbud og forhandlinger for bedrifter, samt individuell rådgivning der pensjon forklares på en enkel og forståelig måte.

 

Lars Ljones.jpg
eiolf.png

Eiolf Stein

Rådgiver/Managing Partner 

Eiolf Stein har arbeidet sammenhengende i mer enn 30 år med pensjon og personforsikringer, i både privat og offentlig sektor. Han har lang erfaring med håndtering av ulike pensjonsordninger både fra bedriftens og leverandørers ståsted.

 

Gjennom sitt arbeid har han jobbet mye med informasjon til ansatte gjennom informasjonsmøter og individuell rådgivning. I tillegg til å være partner i Innmeldt, er Eiolf også ekstern styremedlem i flere pensjonskasser.

(+47) 975 82 463/ eiolf@innmeldt.no

Erik Steenberg

Rådgiver/ Partner

Erik Steenberg er partner i Innmeldt, og har over 30 års erfaring som pensjonsrådgiver. Han har spesialkompetanse i pensjonsomdannelse, endring av kollektive tjenestepensjonsordninger, samt individuell pensjonsveiledning.

 

Han har jobbet med store norske selskaper, både innen privat og offentlig sektor. Erik er utdannet Diplom markedsøkonom NMH, og har de siste 25 årene vært Partner i Steenberg & Plahte AS og Partner og seniorrådgiver i Gabler AS.

(+47) 917 61 555/ erik@innmeldt.no

erik.JPG
Bilde 3- Jørg.jpg

Jørg Cordes

Rådgiver/ Partner

Jørg Cordes er partner i Innmeldt, og har over 15 års praktisk erfaring med uavhengig og objektiv rådgivning for offentlige og private virksomheter og deres ansatte innen pensjon (herunder endring og etablering), nedbemanning og omstilling (virkemidler som etterlønn, gavepensjon m.m.).

 

Jørg er utdannet norsk jurist, og har de siste 17 årene jobbet som pensjonsrådgiver i Steenberg & Plahte AS, Gabler AS og Formue Pensjonsrådgivning AS. Han har ellers erfaring fra advokatvirksomhet (advokatbevilling 2002), Helse- og omsorgsdepartementet, NAV, fagbokforfatter og sensor ved Det juridiske Fakultet, UiO.

(+47) 900 58 788/ jorg@innmeldt.no

bottom of page