VIKTIG INFORMASJON OM ALLE DINE PENSJONSKONTI

Updated: Sep 18, 2018

I disse dager sendes det ut brev som viser saldo på pensjonskontoen og utviklingen av pensjonskapital du har opptjent fra ulike arbeidsgivere innen privat sektor. Brevet sendes fra livsforsikringsselskap eller pensjonskasser som din arbeidsgiver hadde sin pensjonsordning hos.


Hvis du var omfattet av en «Ytelsesbasert pensjonsordning» får du et såkalt «Fripolisebrev». Her får du også oppgitt hvilken alderspensjon som vil bli utbetalt fra 67 år. Hvis du har vært med i en «Innskuddsbasert pensjonsordning» får du et såkalt «Pensjonskapitalbevis». Dette brevet viser kun saldo på din pensjonskonto i dag, men det er mer usikkert hva dette blir i årlig alderspensjon.


Mye vanskelig stoff dette her, men ring oss gjerne eller send oss en epost så kan vi forklare hva alt dette betyr og hvordan du kan få en oversikt over hva du ligger an til i samlet alderspensjon. Kanskje kan vi gi deg et par tips om hvordan du kan øke din alderspensjon uten at det koster deg noe….

Recent Posts

See All

Innmeldt digitaliserer!

Vi har nå nytt medlemssystem i drift. Det har krevd mye, men det er et viktig skritt på veien for å kunne betjene deg som medlem bedre! Vi kommer også med nye hjemmesider med utvidet funksjonalitet og

Kontakt oss i dag!

Innmeldt er en uavhengig rådgiver og tjenesteleverandør. Vi selger ingen pensjons eller personforsikringsprodukter og gir derfor objektive råd om hvordan din bedrift skal informere om og håndtere pensjon og personforsikringsordningene, eller hvordan du som enkeltperson best kan planlegge og håndtere dine ordninger på en slik måte som passer din livssituasjon og fremtid. Vi ønsker å bistå våre kunder med utfordringene som finnes i dette markedet og være en støtte og partner dersom noe skulle oppstå.

Adresse: Vollsveien 21, 1366 Lysaker

Telefon: 906 33 754

E-post: kontakt@innmeldt.no