top of page
Søk

Uføretrygden inntektsreduseres som før

Støre- regjeringen trekker tilbake Solberg- regjeringens forslag om å endre reglene for reduksjon av uføretrygd for de som har inntekt ved siden av. Dette fremgår av budsjettenigheten mellom Støre- regjeringen og SV.


Solberg- regjeringen foreslo å fjerne fribeløpet som gjør at uføretrygdede i dag kan tjene omtrent 42 500 kroner (40% av grunnbeløpet i folketrygden) uten reduksjon i uføretrygden. I stedet foreslo Solberg- regjeringen å innføre halv reduksjon i uføretrygden for inntekter opp til omtrent 127 700 kroner (1,2 G). Med andre ord vil alle som tjener penger ved siden av uføretrygden, uansett om de tjener over eller under 42 500 kroner, få avkortning i uføretrygden.


Bakgrunnen for endringsforslaget var:

  • Arbeidslinjen: det skal lønne seg å jobbe mer. Uføretrygdede får beholde en større del av uføretrygden over en lengre inntektsperiode. For inntekt over dagens fribeløp får uføretrygdede beholde en større del av uføretrygden enn i dag, inntil inntekten overstiger 1,2 G. Med denne løsningen kommer bare uføretrygdede som tjener ca 85 000 kroner (0,8 G) eller mer bedre ut.

  • Kostnadsbesparelser på omtrent 254 millioner kroner.


Støre- regjeringen hadde tidligere signalisert at de ønsket å videreføre Solberg- regjeringens endringsforslag, men uten hell i budsjettrunden med SV.

Kommentarer


bottom of page