top of page
Søk

Trygdeoppgjøret 2021

Årets trygdedrøftelser gjennomføres 19. og 20. mai, ifølge Arbeids- og sosialdepartementet.

Trygdedrøftelsene har betydning for oppjustering av grunnbeløpet (pr. i dag 101.351 kroner), og dermed hvor mye mer den enkelte får i alderspensjon fra folketrygden, AFP, dagpenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger m.m. Økningen i grunnbeløpet avhenger av flere faktorer og varierer derfor fra år til år.

Selv om det nye grunnbeløpet ikke er klart før 20. mai, får reguleringen virkning fra 1. mai 2021, og vil bli etterbetalt i juni som normalt.

Comments


bottom of page