top of page
Søk

Stortinget vil ha pensjon fra første krone fra 2023

Oppdatert: 3. mar. 2021

Stortinget ber regjeringen fremme forslag til nødvendige lovendringer for å innføre pensjon fra første krone med sikte på innføring fra 1. januar 2023.


Omtrent 1,5 millioner arbeidstakere har innskuddspensjonsordning. Nå ønsker Stortinget at pensjonssparingen skal starte fra første inntektskrone for alle.


Forslaget skal være «kostnadsnøytralt» noe som betyr at arbeidsgiverne ikke skal pålegges større utgifter enn i dag – sett på landsbasis. Derfor foreslås det at laveste sparesats i innskuddsordninger være 1, 6 prosent i stedet for 2 prosent av lønn.


Effekten av forslaget vil være at lavtlønnede vil få større pensjonssparing enn i dag. Hva som skjer med de som har høyere lønn, vil være avhengig av om arbeidsgiver velger å redusere det generelle pensjonsinnskuddet som bedriften har i dag eller opprettholde det nivået de har på sparing over 1 G (101 351 kroner).


Comments


bottom of page