Stortinget vil ha pensjon fra første krone fra 2023

Stortinget ber regjeringen fremme forslag til nødvendige lovendringer for å innføre pensjon fra første krone med sikte på innføring fra 1. januar 2023.


Omtrent en million arbeidstakere har innskuddspensjonsordning, og 70 prosent av disse får i dag sparing av inntekt som overstiger 1 G (101 351 kroner). Nå ønsker Stortinget at pensjonssparingen skal starte fra første inntektskrone for alle.


Forslaget skal være «kostnadsnøytralt» noe som betyr at arbeidsgiverne ikke skal pålegges større utgifter enn i dag – sett på landsbasis. Derfor foreslås det at laveste sparesats i innskuddsordninger være 1, 6 prosent i stedet for 2 prosent av lønn.


Effekten av forslaget vil være at lavtlønnede vil få større pensjonssparing enn i dag. Hva som skjer med de som har høyere lønn, vil være avhengig av om arbeidsgiver velger å redusere det generelle pensjonsinnskuddet som bedriften har i dag eller opprettholde det nivået de har på sparing over 1 G (101 351 kroner).


Her kan du lese meldingen fra Finansdepartementet.

Kontakt oss om det er noe du lurer på!

Innmeldt er en uavhengig rådgiver og tjenesteleverandør. Vi selger ingen pensjons eller personforsikringsprodukter og gir derfor objektive råd om hvordan din bedrift skal informere om og håndtere pensjon og personforsikringsordningene, eller hvordan du som enkeltperson best kan planlegge og håndtere dine ordninger på en slik måte som passer din livssituasjon og fremtid. Vi ønsker å bistå våre kunder med utfordringene som finnes i dette markedet og være en støtte og partner dersom noe skulle oppstå.

Adresse: Vollsveien 21, 1366 Lysaker

Telefon: 906 33 754

E-post: kontakt@innmeldt.no