top of page
Søk

Siste dag for reservasjon av automatisk sammenslåing til egen pensjonskonto er 30. april 2021.

Egen pensjonskonto ble innført i 2021 og innebærer at pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold og pensjonskapital i nåværende innskuddspensjonsordning blir slått sammen og overført til den leverandør som din arbeidsgiver har for innskuddspensjonsordningen.


Du har mulighet til å reservere deg mot dette og også velge annen leverandør enn den arbeidsgiver har valgt for innskuddspensjonsordningen.


Hvis du ikke ønsker at pensjonskapitalbevisene dine automatisk skal slås sammen til egen pensjonskonto hos din nåværende arbeidsgiver, må du reservere deg innen 1. mai 2021. Det betyr at den siste dagen du kan gjøre reservasjon er 30. april 2021.


Du finner mer informasjon om egen pensjonskonto fra Finans Norge her, og hvis du ønsker å reservere deg, gjør du det hos Norsk Pensjon.

Comments


bottom of page