top of page
Søk

NYTT GRUNNBELØP FRA 1. MAI 2020

Hvert år endres det såkalte grunnbeløpet i folketrygden. Grunnbeløpet benyttes ved beregning av pensjoner fra folketrygden, men har også mye å si for hva som spares for deg til alderspensjon og hvor mye som utbetales fra ulike forsikringsordninger ved uførhet eller død.


Fra 1. mai 2020 utgjør grunnbeløpet kr. 101 351 som er en økning på 1,50% i forhold til det gamle grunnbeløpet. De som mottar alderspensjon fra folketrygden får en pensjonsregulering på 0,74%.

留言


bottom of page