NYTT GRUNNBELØP FRA 1. MAI 2018

Hvert år endres det såkalte grunnbeløpet i folketrygden. Grunnbeløpet benyttes ved beregning av pensjoner fra folketrygden, men har også mye å si for hva som spares for deg til alderspensjon og hvor mye som utbetales fra ulike forsikringsordninger ved uførhet eller død.


Fra 1. mai 2018 utgjør grunnbeløpet kr. 96.883 som er en økning på 3,47% i forhold til det gamle grunnbeløpet. De som mottar alderspensjon fra folketrygden får en pensjonsregulering på 2,69%.

Recent Posts

See All

VIKTIG INFORMASJON OM ALLE DINE PENSJONSKONTI

I disse dager sendes det ut brev som viser saldo på pensjonskontoen og utviklingen av pensjonskapital du har opptjent fra ulike arbeidsgivere innen privat sektor. Brevet sendes fra livsforsikringssels

Innmeldt digitaliserer!

Vi har nå nytt medlemssystem i drift. Det har krevd mye, men det er et viktig skritt på veien for å kunne betjene deg som medlem bedre! Vi kommer også med nye hjemmesider med utvidet funksjonalitet og

Kontakt oss i dag!

Innmeldt er en uavhengig rådgiver og tjenesteleverandør. Vi selger ingen pensjons eller personforsikringsprodukter og gir derfor objektive råd om hvordan din bedrift skal informere om og håndtere pensjon og personforsikringsordningene, eller hvordan du som enkeltperson best kan planlegge og håndtere dine ordninger på en slik måte som passer din livssituasjon og fremtid. Vi ønsker å bistå våre kunder med utfordringene som finnes i dette markedet og være en støtte og partner dersom noe skulle oppstå.

Adresse: Vollsveien 21, 1366 Lysaker

Telefon: 906 33 754

E-post: kontakt@innmeldt.no