top of page
Søk

Nye regler om forsikringsavtaler trer i kraft 1. juli 2022

Kongen i Statsråd har idag fattet vedtak om ikrafttredelse av endringer i forsikringsavtaleloven og en ny forskrift. Hvorfor? Styrking av forbrukervernet ved inngåelse av forsikringsavtaler, og dermed unngå å betale for noe du ikke trenger eller vil ha. Hva? Endringene innebærer:

• Økte krav til forsikringsrådgivning: Rådgir forsikringsdistributøren en kunde ved å gi en “personlig anbefaling” om en eller flere forsikringsavtaler, må kunden gis et skriftlig dokument som forklarer på hvilken måte det anbefalte produktet best oppfyller kundens ønsker og behov. • Økte krav til kartlegging av kundens behov: Forsikringsdistributørene får økte plikter til å innhente kundeopplysninger og å foreta en kartlegging av kundens krav og behov før avtaleinngåelse. Avtaler skal være i samsvar med dette.

• Økte krav til informasjons- og opplysningsplikter: For skadeforsikring innføres krav om at standardisert informasjonsdokument om forsikringsproduktet (IPID) og en rekke spesifikke opplysninger gis forbrukere før avtaleinngåelse. Opplysningspliktene gjelder bl.a. informasjon om foretaket, eventuelle interessekonflikter, vederlag og andre kostnader enn premie og planlagte betalinger som vil belastes kunden.

• Nye regler om bevisbyrde: Forsikringsforetaket får bevisbyrden


Se nærmere her.

Comments


bottom of page