Innmeldt digitaliserer!

Updated: Sep 18, 2018

Vi har nå nytt medlemssystem i drift. Det har krevd mye, men det er et viktig skritt på veien for å kunne betjene deg som medlem bedre!

Vi kommer også med nye hjemmesider med utvidet funksjonalitet og etablering av "din side" med mulighet for å lage oversikt over din økonomiske situasjon hvis skaden eller sykdommen skulle inntreffe eller for å kunne planlegge din alderspensjon.


For deg som er direkte medlem hos oss kan du nå betale medlemsavgiften på 375 kroner via VIPPS. Vi fakturerte mange direkte medlemmer i april/mai, men dessverre var det mange som ikke hadde fakturamottak aktivert i VIPPS. Vi oppfordrer deg til å endre innstillingene i VIPPS slik at du kan motta fakturaer der. Se bilde til høyre!


Husk at du kan komme i kontakt med oss på tlf. 90 63 37 54 eller ved å sende en epost til kontakt@innmeldt.no

Recent Posts

See All

VIKTIG INFORMASJON OM ALLE DINE PENSJONSKONTI

I disse dager sendes det ut brev som viser saldo på pensjonskontoen og utviklingen av pensjonskapital du har opptjent fra ulike arbeidsgivere innen privat sektor. Brevet sendes fra livsforsikringssels

Kontakt oss i dag!

Innmeldt er en uavhengig rådgiver og tjenesteleverandør. Vi selger ingen pensjons eller personforsikringsprodukter og gir derfor objektive råd om hvordan din bedrift skal informere om og håndtere pensjon og personforsikringsordningene, eller hvordan du som enkeltperson best kan planlegge og håndtere dine ordninger på en slik måte som passer din livssituasjon og fremtid. Vi ønsker å bistå våre kunder med utfordringene som finnes i dette markedet og være en støtte og partner dersom noe skulle oppstå.

Adresse: Vollsveien 21, 1366 Lysaker

Telefon: 906 33 754

E-post: kontakt@innmeldt.no