top of page
Søk

Høringsnotat om ny offentlig AFP

I høst kom endelig høringsnotatet om ny offentlig AFP, og som tar sikte på bl a. å gi offentlig ansatte bedre muligheter til å styrke arbeidsinsentivene og skape fleksibilitet mellom offentlig og privat sektor. Mye bra her🤩


Hovedpunkter:


✅ Ny offentlig AFP gjelder deg som er født i 1963 eller senere.


✅ Offentlig tjenestepensjon og AFP for offentlig ansatte legges om til livsvarige påslagsordninger i tillegg til folketrygden.


✅ Alle år i arbeid gir pensjonsopptjening, og pensjonen skal kunne tas ut helt eller delvis fra 62 år og kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen blir avkortet.


✅ Gjensidig medregning av kvalifikasjonstid mellom AFPordningene i privat og offentlig sektor. Det innebærer at jobbskifter mellom privat og offentlig sektor ikke diskvalifiserer for rett til AFP, så lenge begge eller alle virksomhetene har AFP-avtale.


✅ Ansiennitet fra virksomheter i privat sektor med AFP-avtale kan medregnes i vurderingen av om ansiennitetsvilkåret ved 62 år er oppfylt for ny offentlig AFP.


✅ Hvordan ny AFP for offentlig ansatte skal organiseres og finansieres.


✅ Høringsfrist: 17.02.2023Comentários


bottom of page