top of page
Søk

Forslag om endringer i retten til barnetillegg når barnet har egen inntekt

Mottaker som forsørger barn, har rett til barnetillegg, men ikke hvis barnet har egen inntekt som er større enn grunnbeløpet (pt. 118 620 kroner). For arbeidsavklaringspenger og kvalifiseringsstønad er det også slik at barnetillegget faller bort hvis barnet har rett til barnepensjon etter folketrygdloven kapittel 18.

Barnetilleggene er ulikt utformet. Barnetillegg til arbeidsavklaringspenger gis med et fast kronetillegg (35 kroner per dag, 9 100 kroner per år), mens barnetillegg til uføretrygd er høyere (47 448 kroner per år) og reduseres mot forsørgers inntekt etter nærmere regler.


Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslår at barnetillegget til arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og kvalifiseringsstønad gis uavhengig av barnets inntekt/barnepensjon. Denne endringen vil gi noe bedre økonomi for familiene, samt gi en noe enklere ordning for foreldre og for NAV.


Frist for å sende inn høringssvar er: 15. august 2023.


Les mer her
Comments


bottom of page