top of page
Søk

Endringer i arbeidsmiljøloven- arbeidstakerbegrepet m.m.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslår en rekke endringer i arbeidsmiljøloven, med formål å styrke dine rettigheter som ansatt. Foruten blant annet utvidede rettigheter ved nedbemanning i konsernvirksomheter (plikten til å tilby ev. ledige stillinger som arbeidstaker er kvalifisert for, samt fortrinnsretten til nyansettelser og som gjelder i ett år fra oppsigelsesfristens utløp), foreslås også presisering av arbeidstakerbegrepet.


Bakgrunnen for presiseringen er å unngå at du som ansatt blir feilklassifisert som oppdragstaker og dermed mister beskyttelsesverdige rettigheter arbeidstakere har etter arbeidsmiljølovens bestemmelser.


Hovedpunkter i presiseringen av arbeidstakerbegrepet:


✅ Arbeidstaker er enhver som utfører arbeid for og underordnet en annen.


✅ Ved avgjørelsen skal det bl.a. legges vekt på om vedkommende løpende stiller sin personlige arbeidskraft til disposisjon, og om vedkommende er underordnet gjennom styring, ledelse og kontroll.


✅ Det skal legges til grunn at det foreligger et arbeidstakerforhold med mindre oppdragsgiver gjør det overveiende sannsynlig at det foreligger et selvstendig oppdragsforhold.


Forslaget blir mest sannsynlig vedtatt uten endringer.Commenti


bottom of page