top of page
Søk

Endret trygdeoppgjør 2021

Stortinget vedtok tidligere i år at alderspensjoner under utbetaling skulle få en årslønnsvekst i 2021 på 3,83 prosent. Reguleringen av pensjonene måtte derfor gjennomføres på nytt.

Den særskilte omreguleringen for 2021 som gjennomføres er et resultat av at 2021 er et overgangsår mellom de gamle reglene og de nye reglene. Det er nå fastsatt en forskrift som følger opp dette.


Dette endrede trygdeoppgjøret innebærer at alderspensjon under utbetaling og satsene for minste pensjonsnivå med virkning fra 1. mai i år, får en ytterligere økning sammenlignet med den merutbetalingen pensjonistene fikk før sommeren. Dette betyr rundt 1000 kroner mer i årlig pensjon og en etterbetaling fra mai- november på om lag 600 kroner for den enkelte pensjonist.


Støre- regjeringen opplyser at dette er å regne som en overgangsordning. For framtidige pensjonsutbetalinger vil reguleringen være snittet av lønns- og prisvekst.

Comments


bottom of page