top of page
Søk

Aldersgrensen på 70 år for statsansatte beholdes

Støre-regjeringen trekker tilbake Solberg- regjeringens forslag om at den alminnelige aldersgrensen for statsansatte og andre medlemmer i Statens pensjonskasse økes fra 70 til 72 år. Solberg- regjeringen lanserte forslaget som følge av:

  • utfordringer med bærekraften i velferdsstaten,

  • økt levealder tilsier at flere eldre har helsemessige forutsetninger for å jobbe lengre, samt

  • aldersgrensene i privat sektor allerede hadde økt til 72 år.

Verken arbeidsgiver- eller arbeidstakerorganisasjonene støttet regjeringens forslag om å øke statsansattes alminnelige aldersgrense fra 70 til 72 års alder. Fellesnevneren for motstanden var at heving av aldersgrensen er feil virkemiddel, hovedsakelig med følgende begrunnelse:

  • Ingen gevinst idet den reelle pensjonsalderen i offentlig sektor ligger nærmere på 65 år, samt

  • Unngå uverdige og konfliktfylte avganger fra arbeidslivet, herunder unngå økning av mengde tvister om lovligheten av opphør av arbeidsforhold både i og utenfor domstolsapparatet.

Støre- regjeringen trekker derfor tilbake forslaget om aldersgrenseøkning, men vil se på andre grep for at flere makter å stå lenger i arbeid.

Comments


bottom of page