300 000 kroner rikere ved å være med i Innmeldt!

Det kan være lønnsomt å spørre Innmeldt til råds.


Ola kom til oss med en oversikt. Han hadde egentlig vært ansatt på samme sted hele livet, men den bedriften han var ansatt i, hadde fusjonert og fisjonert flere ganger. Det betydde at hans pensjonsordninger ble endret flere ganger ettersom som arbeidsgiverne hadde ulike pensjonsordninger. Pensjonsordningene var plassert i ulike forsikringsselskaper i tillegg til at han også hadde vært medlem av Statens Pensjonskasse. Og, ikke nok med det, bedriftene hadde også flyttet pensjonsordningene mellom ulike forsikringsselskaper. Han hadde både fripoliser fra flere forsikringsselskaper og rettigheter fra Statens Pensjonskasse


Dette ble et sammensurium som var vanskelig å finne ut av, men Ola hadde en anelse av at noe kunne være feil. Han kom til Innmeldt og ba oss om å hjelp til å sjekke om han hadde fått med seg alle rettigheter.


Vi undersøkte hans tidligere pensjonsforhold, og kom faktisk fram til at det var gjort en feil. Pensjonen burde vært større. Han tok dette med sitt forsikringsselskap. De var enige, og han fikk ca 17 000 mer i årlig pensjon. Verdien av en pensjon på 17000 i årlig pensjon er rundt 300 000 kroner.


Ola takket og fortalte at dette ville han ikke klart selv. Og, vi i Innmeldt er også glade for at han fikk den pensjonen han var berettiget til.


Det viser at felleskapet Innmeldt fungerer.


Når kan vi i Innmeldt hjelpe deg?


Historien over er en solskinnshistorie. Det er ikke alltid at sakene er så komplekse. Det kan være saker som du lurer på om pensjon og forsikring. Ta kontakt med oss så ringer vi deg eller sender en e-post. Det kan du ha glede av i mange situasjoner.

Her er noen eksempler på tilfeller som vi kan hjelpe deg med å svare på spørsmål. Vær ikke redd for å kontakte oss.

  • Når det er vanskelig å få oversikt over det du har.

  • Om du vil ha hjelp til å få vite hva du ordningene du har gjennom arbeidsgiver betyr.

  • Når du ikke forstår det du leser.

  • Når noen vil selge deg ordninger du er usikker på om er riktig

  • Sykdom og uførhet

  • Dødsfall i familien

  • Når pensjonsalder nærmer seg

  • Sparing til pensjon

Har du saker du ønsker å spørre om eller finne nærmere ut av, send oss en e-post på kontakt@innmeldt.no

Kontakt oss om det er noe du lurer på!

Innmeldt er en uavhengig rådgiver og tjenesteleverandør. Vi selger ingen pensjons eller personforsikringsprodukter og gir derfor objektive råd om hvordan din bedrift skal informere om og håndtere pensjon og personforsikringsordningene, eller hvordan du som enkeltperson best kan planlegge og håndtere dine ordninger på en slik måte som passer din livssituasjon og fremtid. Vi ønsker å bistå våre kunder med utfordringene som finnes i dette markedet og være en støtte og partner dersom noe skulle oppstå.

Adresse: Vollsveien 21, 1366 Lysaker

Telefon: 906 33 754

E-post: kontakt@innmeldt.no