2016 og 2017 blir viktig for din fremtidige pensjonsopptjening

Updated: Sep 21, 2018


Partene i arbeidslivet har for tiden en livlig diskusjon om hvordan fremtidens pensjonsordninger skal se ut i Norge. Dette gjelder både privat og offentlig sektor. I tillegg skal Avtalefestet Pensjon innen privat sektor opp til evaluering om bare ett år. Her gjelder det å følge godt med.


Individuell pensjonskonto?

Fellesforbundet og Norsk Industri foreslår at du bør få din egen innskuddspensjonskonto der det er du som velger hvilket forsikringsselskap som skal forvalte pensjonspengene dine. Arbeidsgiveren skal betale inn til denne pensjonskontoen. I tillegg foreslår de at du etter gitte begrensninger skal kunne spare selv på samme pensjonskonto. LO sentralt er ikke helt enig i denne modellen og vil heller ha andre livsvarige pensjoner. Det blir spennende å se hvordan dette ender under vårens oppgjør.


Hva med pensjon innen offentlig sektor?

Det er sannsynlig at offentlig tjenestepensjon kommer opp som en del av vårens oppgjør innenfor offentlig sektor. Det er forventet at pensjonsmodellen innenfor denne sektoren kommer til å likne mer på det vi ser innen privat sektor, men det er sterke krefter som mener pensjonen må være livsvarig basert på dagens nivå.


AFP skal opp til evaluering i 2017.

Det er flere sider å ta tak i når det gjelder denne ordningen. Dette var jo opprinnelig en pensjonsordning for arbeidstakere som ikke orket å stå i arbeid frem til 67 år, men er nå blitt et livsvarig tillegg til alderspensjonen fra folketrygden I dag ser vi at mange ikke kvalifiserer til AFP enten på grunn av strenge ansiennitetsregler eller fordi man rett og slett ikke har opptjent nok pensjon. Vi i Innmeldt ser at dette kan ramme enkelte hardt og ordningen vil av enkelte oppfattes som urettferdig. Her blir det spennende å se på resultatet av evalueringen og nye forslag til endringer.


Mye er på gang og det vil fortsatt skje mye spennende rundt fremtidens pensjonsordninger. Vi skal følge med på dine vegne og gi deg melding så snart det skjer noe som har betydning for din pensjon.


I mellomtiden vil vi bistå deg med de spørsmålene du har om dine pensjonsforhold etter dagens regler. Her kommer ett konkret tips om pensjonskapitalbevis.

Recent Posts

See All

VIKTIG INFORMASJON OM ALLE DINE PENSJONSKONTI

I disse dager sendes det ut brev som viser saldo på pensjonskontoen og utviklingen av pensjonskapital du har opptjent fra ulike arbeidsgivere innen privat sektor. Brevet sendes fra livsforsikringssels

Kontakt oss i dag!

Innmeldt er en uavhengig rådgiver og tjenesteleverandør. Vi selger ingen pensjons eller personforsikringsprodukter og gir derfor objektive råd om hvordan din bedrift skal informere om og håndtere pensjon og personforsikringsordningene, eller hvordan du som enkeltperson best kan planlegge og håndtere dine ordninger på en slik måte som passer din livssituasjon og fremtid. Vi ønsker å bistå våre kunder med utfordringene som finnes i dette markedet og være en støtte og partner dersom noe skulle oppstå.

Adresse: Vollsveien 21, 1366 Lysaker

Telefon: 906 33 754

E-post: kontakt@innmeldt.no