top of page
Søk

2016 og 2017 blir viktig for din fremtidige pensjonsopptjening

Oppdatert: 21. sep. 2018


Partene i arbeidslivet har for tiden en livlig diskusjon om hvordan fremtidens pensjonsordninger skal se ut i Norge. Dette gjelder både privat og offentlig sektor. I tillegg skal Avtalefestet Pensjon innen privat sektor opp til evaluering om bare ett år. Her gjelder det å følge godt med.


Individuell pensjonskonto?

Fellesforbundet og Norsk Industri foreslår at du bør få din egen innskuddspensjonskonto der det er du som velger hvilket forsikringsselskap som skal forvalte pensjonspengene dine. Arbeidsgiveren skal betale inn til denne pensjonskontoen. I tillegg foreslår de at du etter gitte begrensninger skal kunne spare selv på samme pensjonskonto. LO sentralt er ikke helt enig i denne modellen og vil heller ha andre livsvarige pensjoner. Det blir spennende å se hvordan dette ender under vårens oppgjør.


Hva med pensjon innen offentlig sektor?

Det er sannsynlig at offentlig tjenestepensjon kommer opp som en del av vårens oppgjør innenfor offentlig sektor. Det er forventet at pensjonsmodellen innenfor denne sektoren kommer til å likne mer på det vi ser innen privat sektor, men det er sterke krefter som mener pensjonen må være livsvarig basert på dagens nivå.


AFP skal opp til evaluering i 2017.

Det er flere sider å ta tak i når det gjelder denne ordningen. Dette var jo opprinnelig en pensjonsordning for arbeidstakere som ikke orket å stå i arbeid frem til 67 år, men er nå blitt et livsvarig tillegg til alderspensjonen fra folketrygden I dag ser vi at mange ikke kvalifiserer til AFP enten på grunn av strenge ansiennitetsregler eller fordi man rett og slett ikke har opptjent nok pensjon. Vi i Innmeldt ser at dette kan ramme enkelte hardt og ordningen vil av enkelte oppfattes som urettferdig. Her blir det spennende å se på resultatet av evalueringen og nye forslag til endringer.


Mye er på gang og det vil fortsatt skje mye spennende rundt fremtidens pensjonsordninger. Vi skal følge med på dine vegne og gi deg melding så snart det skjer noe som har betydning for din pensjon.


I mellomtiden vil vi bistå deg med de spørsmålene du har om dine pensjonsforhold etter dagens regler. Her kommer ett konkret tips om pensjonskapitalbevis.

bottom of page