tree.png

Gjør pensjon enkelt

Sett dine ansatte først. Vis dem verdien av bedriftens pensjons- og personforsikringsordninger og hjelp dem med gode valg.

Vi trenger kun din email adresse

Takk for at du kontakter oss! Vi vil svare deg i løpet av kort tid.

company-abb.png
company-veidekke.png
 

Vi gjør pensjon og personforsikring interessant og enkelt for ansatte og HR medarbeidere!

icon-site.png

Din informasjonsportal

“Informasjonsportal” fra Innmeldt viser bedriftens pensjons- og personforsikringsordninger på en måte som de ansatte forstår!

img-site.jpg
img-hand.jpg
icon-hand.png

Din HR portal

HR ansatte trenger effektive og presise verktøy for å håndtere pensjons- og personforsikrings forpliktelsene til bedriften!

icon-stat.png

Verdiberegning av pensjon og personforsikringene

Kan du fortelle dine ansatte om verdien og ytelsene de får gjennom bedriftens pensjons- og personforsikringsordninger? Vårt verktøy lager en enkel og tydelig oppstilling til bruk for medarbeidere og nyansatte!

Capture 5.GIF
img-graf.jpg
icon-success.png

Måle ansattes innsikt

Vi måler de ansattes kompetanse og innsikt i bedriftens ordninger og hva de vet om egen situasjon. Gjennom gode målinger bistår vi med tiltak for å sikre at den ansatte opplever en trygg hverdag knyttet til alle spørsmål rundt pensjon og personforsikring!

img-stand.jpg
icon-paper.png

Informasjonsmøter

Vi har mange års erfaring med å gjennomføre samlinger blant ansatte for å fortelle om bedriftens ordninger!

icon-support.png