Gjør pensjon enkelt

Sett dine ansatte først. Vis dem verdien av bedriftens pensjons- og personforsikringsordninger og hjelp dem med gode valg.

Vi trenger kun din email adresse

 

Vi gjør pensjon og personforsikring interessant og enkelt for ansatte og HR medarbeidere!

Din informasjonsportal

“Informasjonsportal” fra Innmeldt viser bedriftens pensjons- og personforsikringsordninger på en måte som de ansatte forstår!

Din HR portal

HR ansatte trenger effektive og presise verktøy for å håndtere pensjons- og personforsikrings forpliktelsene til bedriften!

Verdiberegning av pensjon og personforsikringene

Kan du fortelle dine ansatte om verdien og ytelsene de får gjennom bedriftens pensjons- og personforsikringsordninger? Vårt verktøy lager en enkel og tydelig oppstilling til bruk for medarbeidere og nyansatte!

Måle ansattes innsikt

Vi måler de ansattes kompetanse og innsikt i bedriftens ordninger og hva de vet om egen situasjon. Gjennom gode målinger bistår vi med tiltak for å sikre at den ansatte opplever en trygg hverdag knyttet til alle spørsmål rundt pensjon og personforsikring!

Informasjonsmøter

Vi har mange års erfaring med å gjennomføre samlinger blant ansatte for å fortelle om bedriftens ordninger!

Supportsenter

Har dine HR ansatte spørsmål om bedriftens pensjons- eller personforsikringsordninger? Vi har et profesjonelt og kompetent supportsenter som svarer på spørsmål og gir objektive råd!

Motta en tilbudspris for din bedrift

Vi vet at selskaper trenger fleksibilitet. Vi vil gjerne tilby en løsning som passer for din bedrift

Hvor mange ansatte er det i din bedrift?
 

Våre nyheter

 
  • Linkedin Sosiale Ikon

Kontakt oss om det er noe du lurer på!

Innmeldt er en uavhengig rådgiver og tjenesteleverandør. Vi selger ingen pensjons eller personforsikringsprodukter og gir derfor objektive råd om hvordan din bedrift skal informere om og håndtere pensjon og personforsikringsordningene, eller hvordan du som enkeltperson best kan planlegge og håndtere dine ordninger på en slik måte som passer din livssituasjon og fremtid. Vi ønsker å bistå våre kunder med utfordringene som finnes i dette markedet og være en støtte og partner dersom noe skulle oppstå.

Adresse: Vollsveien 21, 1366 Lysaker

Telefon: 906 33 754

E-post: kontakt@innmeldt.no